tvrz Hrádek

Slepičí hora
Valy a příkop po tvrzi či hrádku, archeologicky datovaném do 13. a 14. st. Zanikl zřejmě za Běšínů po r. 1494, kdy jej nahradila nová tvrz přímo v městečku. Ještě v 19. století jsou uváděny velké části zdiva, byly však rozebrány na stavební materiál.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na lokalitu od severovýchodu, vlevo patrný zářez příkopu a val
© Filip Matoušek 7/2007
Graficke pismenko Pozůstatky tvrziště zvané Hrádek či Slepičí hora leží asi 800 metrů západně od středu Bělčic, na ostrožně vybíhající nad údolí s rybníkem (rovněž zvaným Hrádek), od nějž z údolí také vede k hrádku nejsnazší přístup. Stačí se vydat z Bělčic po silnici směrem na Újezdec či Záhrobí, minout chatovou kolonii a poté odbočit údolím vpravo po cestě.
F. Matoušek, 29.10. 2007

  historie

  Nejstarším historicky doloženým držitelem byl r. 1243 Petr z Bělčic a jeho bratři a v zemanském majetku zůstaly Bělčice zřejmě až do r. 1360, kdy je na nedlouho získala Markéta ze Šternberka. V letech 1389–1406 seděli na Bělčicích Zbyněk a Bohuněk z Lochovic a asi deset let poté koupili celé zboží Běšínové, za nichž byly Bělčice r. 1494 povýšeny na městečko. Zřejmě nejpozději někdy po tomto roce nahradila starý Hrádek nově postavená tvrz přímo

  © F. Kašička, B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Muzeum stř. Pootaví Strakonice, 1986., 29.10. 2007

  popis

  Jednodílné tvrziště na konci ostrožny nad rybníkem bylo na východní straně chráněno dosud patrným zdvojeným valem a příkopem, na zbylých stranách k ochraně postačovaly strmé svahy nevysoké ostrožny. Dle popisu A. Sedláčka stály na tvrzišti ještě v 19. století téměř dva metry vysoké pozůstatky zdiva, které byly ale poté rozebrány a odvezeny, takže povrch tvrziště v současné době již žádné výrazné stopy zástavby či zděných konstrukcí nevykazuje.

  © F. Kašička, B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Muzeum stř. Pootaví Strakonice, 1986., 29.10. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Bělčice