Románský, goticky přestavovaný kostel v Boleticích pochází z poloviny 12. století. Vzácná památka se roku 1947 ocitla ve vojenském prostoru, což vedlo k její devastaci, zastavené až v 90. letech 20. století. Od té doby je postupně opravována.
Hlavní obrázek místa
Kostel od jihu
© Ivan Grisa 05/2010
Graficke pismenko Vzhledem k umístění ve vojenském újezdu je kostel dostupný jen ve volných dnech (soboty, neděle, svátky) a to v období 7.00 – 21.00. Turisté jsou v prostoru újezdu povinni uposlechnout pokynů vojenských orgánů. Autem se dá legálně dojet ke kostelu po silnici z Kájova (Boletická ulice) do vzdálenosti asi 1,5 km. Zde je možno ho odstavit u střežené závory, dál lze pokračovat jen pěšky nebo na kole (cyklostezka 1254). Po několika stech metrech od závory dorazíme na křižovatku, na které se dáme vlevo (směr Polná). Kostelní věž se objevuje mezi stromy na kopci nad ní. Po silnici dosáhneme odbočky vpravo, označené šipkou. Pod kostelem se nachází posezení a informační tabule.
Ivan Grisa, 11.5. 2010

  historie

  Kostel svatého Mikuláše v Boleticích
  Kostel v Boleticích pochází z poloviny 12. století a je tak jednou z nejstarších dochovaných staveb v okolí Českého Krumlova. Z původní budovy se dochovala věž se dvěma patry sdružených oken a západní část lodi. Ve třetí čtvrtině 13. století byl postaven nový závěr o stejné šířce s lodí. Nedlouho poté (v I. třetině 14. století) byl kostel celkově upraven (lomená okna lodi). Kolem roku 1400 vznikla prací zlatokorunské huti sakristie, připojená k

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977 a D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis 2001, 11.5. 2010

  popis

  Zákonem č. 15/2015 Sb., o hranicích vojenských újezdů, se od 1. ledna 2016 z vojenského újezdu vyčlenila nově vzniklá obec Polná na Šumavě. Dále se katastrální území Březovík 1 a Březovík 2 připojily k obci Ktiš, Hájenky k obci Křišťanov, Houbový Vrch a Maňávka u Českého Krumlova k obci Horní Planá, Kraví Hora k obci Kájov, Mýtina u Želnavy k obci Želnava a Okrouhlík k obci Chvalšiny. Zbývající území i nadále spravuje újezdní úřad, který ale

  petr kaspar , 14.8. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Boletice