Hrad zbudován na přelomu 13. a 14. století. V průběhu 14. století opuštěn. Zbytky kdysi mohutného hradu dnes hustě porostlé náletovou zelení.
Hlavní obrázek místa
Dobřany fragment zdi paláce
© Tomáš Šimůnek 7/2004
Graficke pismenko Bezesporu nejzajímavějším hradem námi zkoumané soustavy jsou nejvýše položené Dobřany. Tento hrad o impozantní délce přes 250 metrů (přesnou délku vzhledem k dnešní „špatné čitelnosti“ předhradí nelze určit) byl zbudován na protáhlé ostrožně nad soutokem Zlatého a Dobřanského potoka. Hrad, který se nám teprve letos po dubnové vichřici vyloupl v celé své kráse a mohutnosti, se nachází asi půl kilometru západně od obce, za dnešní autokrosovou drahou. Obdobně jako na Hlucích směrem od náhorní planiny přicházíme nejprve na předhradí, jehož opevnění rovněž není patrné a lze pochybovat, zda vůbec opevněno bylo. (Předhradí bylo v nedávných letech vandalsky ...
17.12. 2003

  historie

  Hrad v Dobřanech, jehož název se nedochoval a je uváděn pouze jako Hrad, byl nejsevernějším článkem předpokládané kladsko-bystřické stezky. Byl zbudován na ostrožně nad soutokem Zlatého a Dobřanského potoka někdy na přelomu 13. a 14. století, pravděpodobně některým z rodu Drslaviců, kteří kolonizovali tento kraj. Hrad se nachází západně od vsi, za autokrosovým závodištěm a za velmi hlubokým (18m) uměle vylámaným příkopem. Zbytky kdysi

  Markéta Maierová (Sdružení pro záchranu hradu Kumburku), čerpáno z:Frymburský almanach (1992), Hrady zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (VČ), 14.10. 2004
  Západně od vesnice Dobřany, připomínané poprvé r. 1358, jsou v lese na výšině mezi Zlatým potokem a Dobřanským potokem zbytky rozlehlého hradu neznámého jména; bývá nazýván pouze Hrad. Měl prostranné předhradí, v jehož areálu jsou znatelné základy hospodářských budov. Vjezd do tohoto předhradí byl od východu, tedy od Dobřan, které pravděpodobně vznikly jako podhradí; již ve 14. století zde byla fara. Vlastní hrad byl od předhradí oddělen

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy, 26.2. 2015

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Rychnov nad Kněžnou  (RK)
  Dobřany