Patrně již z roku 1225. Původně klášterní, dnes farní kostel. Pohřební místo těšínských knížat. Mohutná gotická stavba z režného zdiva. Počátkem 90. let 18. stol. proběhla rekonstrukce a vzniklo souřasné barokní průčelí.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na kostel od jihovýchodu
© Jan P. Štěpánek 02/2006
Graficke pismenko Hlavní farní chrám města Těšína, či spíše jeho dnešní polské části, je kostel sv. Máří Magdalény na Dominikánském náměstí, jižně od hlavního náměstí. Stavba má historické základy již v polovině 13. století, kdy byla tento součástí dominikánského kláštera. Kostel byl velmi podporován těšínskými knížaty, kteří byli do jeho hrobek pohřbíváni. Po zrušení kláštera a vyhoření původního farního chrámu sv. Máří Magdalény v centru města, byl starší klášterní kostel rekonstruován a změněn na nový farní. Současně na něj bylo přeneseno i jméno patronky – sv. Máří Magdalény. Kostel je tvořen mohutnou gotickou stavbou na půdoryse latinského kříže. Průčelí bylo po roce 1790 ...
Jan P. Štěpánek, 12.8. 2006

  historie

  Historie kostela sv. Máří Magdalény
  Kostel sv. Máří Magdalény stojící na dnešním Dominikánském náměstí byl založen patrně již ve 13. století. Původně se v místech současného chrámu nacházel dominikánský klášter s kostelem Matky Boží. Klášter byl založen patrně kolem roku 1225. Celá stavba mohla být dokončena do roku 1289. Klášter byl až do roku 1496 situován mimo těšínské hradby. Kostel byl od počátku zamýšlen jako pohřební místo těšínských knížat. Kníže Přemysl nechal přistavět

  Jan P. Štěpánek podle Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K.Kuča, Libri, Praha 1998) a překladu z polského textu, 9.8. 2006
  Popis farního kostela
  Současný chrám je postaven na půdoryse latinského kříže s prodlouženým presbyteriem a krátkou lodí s hudebním chórem. Hlavní gotický portál do kostela pochází z přelomu 13. a 14. století. Na jižní stranu hlavní lodi navazuje kaple postavená ke cti Matky Boží Pomocnice věrných. Nachází se v ní obraz Matky Boží s děťátkem a dřevořezby sv. Františka a Dominika. Na severní straně se nacházejí dvě kaple: sv. Melchora Hradeckého a sv. Kříže, kterou

  Jan P. Štěpánek podle polského textu při kostele., 9.8. 2006
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Polsko
  śląskie