Zaniklá vodní tvrz. Doba jejího založení je odborníky odhadována na 11.–13. stol., poté zpustla a ve 14.–15. stol. byla obnovena. Nejstarším známým majitelem je r. 1416 Hanuš z Neprobylic, poté r. 1523 Hynek Bořita z Martinic. R. 1542 je v majetku Jana Bořity z Martinic uváděna již pustá.
Hlavní obrázek místa
Pohled na vlastní tvrziště
© Petr Nožička 12/2019
Graficke pismenko O vsi i o tvrzi víme až z 16. století, kdy je tvrz založená snad ve 14. století uváděna již jako pustá. Lichoběžníkové tvrziště bylo od východu a západu chráněno hlubokými příkopy, od severu a jihu zase rybníky.
Pavel Zany Komárek podle Encyklopedie českých tvrzí, díl 1., 23.2. 2004

  historie

  První zmínka o vsi Hradeně je z r. 1523 při dělení smečenského panství mezi Hynka Bořitu z Marinic a jeho strýce. Zdejší tvrz je doložena teprve v r. 1542, kdy však již byla pustá. Tehdy byl jejím majitelem Jan Bořita z Martinic. Zakladatel vsi ani stavebník tvrze nejsou známi; prameny mlčí i o jejich dějinách. Víme pouze to, že tvrz stávala na ostrohu jižně od vsi, který dnes obtékají dva potůčky, jež kdysi napájeli rybníky, což nasvědčuje

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 13.2. 2006
  Zaniklá vodní tvrz, jejíž doba založení nebo zakladatel nejsou známi, snad šlo o místní zemanské sídlo. Historikové dobu vzniku odhadují na 11.–13. stol., s tím že ve 14.–15. stol. byla po přechodném zpustnutí znovu obnovena. Nejstarším známým majitelem tvrze byl r. 1416 vladyka Hanuš z Neprobylic, dále se Hradečno zmiňuje v odkazu Hynka Bořity z Martinic r. 1523. R. 1542 v majetku Jana Bořity z Martinic se již tvrz uvádí jako pustá. Tvrz

  14.9. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kladno  (KL)
  Hradečno