Novogotická hrobka posledních majitelů panství Nové Hrady, hrabat z rodu Buquoy, byla postavena v letech 1890–92 podle projektu Josefa Schulze na zdejším novém hřbitově, založeném ve východní části města roku 1810. Mosaika v tympanonu dílem Maxe Švabinského.
Hlavní obrázek místa
Hrobka od západu
© Ivan Grisa 08/2003
Graficke pismenko Hrobka se nachází ve východní části města, na jižní straně Vitorazské ulice (silnice Nové Hrady - hraniční přechod Nové Hrady/Pyhrabruck). Na přiloženém kontaktu lze objednat její prohlídku.
Ivan Grisa, 28.2. 2011

  historie

  Hrobka rodu Buquoy v Nových Hradech
  První generace rodu Buquoy nacházely místo svého posledního odpočinku v hrobce, zřízené pod klášterním kostelem uvnitř města, kterou nechala zřídit vdova po generálu Charlesu Bonaventurovi Buquoy, Marie Magdalena, rozená de Biglia (1573–1653). Po vyčerpání kapacity této hrobky a vzhledem k zákazu pohřbívání uvnitř města bylo nutno zřídit nové rodové pohřebiště. Jmenovec prvního buquoyského majitele Nových Hradů, hrabě Karl Bonaventura Buquoy,

  Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 4. díl, Libri 2000 a http://www.kicnovehrady.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=54%3Ahrobka-buquoy&catid=2&Itemid=4, 28.2. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Nové Hrady