hrad Eibenstein

Drosendorf - Eibenstein
První průkazné zmínky o hradu pochází z let 1160 až 1242. Na přelomu 13. a 14. st. získávají hrad a panství příslušníci rodu von Maissau. Z tohoto rodu je zde r. 1282 jako první zmiňován jistý Fridericus de Eibenstein.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled
© Jaroslav Šefčík, 03/2009
Graficke pismenko Tuto vcelku zachovalou zříceninu jsem našel na jedné ze svých služebních cest. Obyvatelé Eibensteinu tvrdí, že dle dochovaných zpráv byl hrad vystavěn zřejmě v druhé polovině 14. století a sloužil jako strážní hrad nad lodní stezkou. Na protějším svahu, severně od hradu, se nachází zřejmě dodnes fungující kamenolom, odkud se používal materiál na stavbu tohoto hradu.
Zřícenina je celoročně volně přístupná a lze se k ní dostat vcelku jednoduchou cestou, a to přes hraniční přechod Vratěnín-Drosendorf a pokračujete po silnici B30 směr Primmersdorf. Po průjezdu touto půvabnou obcí následuje Eibenstein. Od hranice se vzdálíte necelých 15 km a rozhodně to za to stojí.
Jaroslav Šefčík, 9.3. 2009

  historie

  Zřícenina románského hradu patrně přestavěného v gotice. První průkazné zmínky o osadě pochází z let 1160 až 1242. V letech 1192–1194 jsou zde uváděni jako majitelé panství bratři Riwin a Leopold "de Iwenstein" rodu von Pernegg. Po úmrtí posledního příslušníka tohoto rodu přechází panství na rod Babenbergů. Další písemné zmínky pochází z r. 1278, kdy se zde na čas zastavil český král Přemysl Otakar II. při své cestě na Moravské pole. Na přelomu

  Jaroslav Šefčík (Kraj Dolní Rakousko), 17.5. 2009

  popis

  Hradní zřícenina se nachází mezi městy Drosendorf a Raabs na Dyji. Leží na skalní ostrožně situované ze západu na východ, na pravém břehu řeky Dyje. Zřícenina hradu je od okolního terénu na východě oddělena hlubokým, do skály vytesaným, šíjovým příkopem. Na jihu a jihovýchodě velmi strmě klesá skála k Dyji. Hrad měří na délku cca 70 m a nachází se v poměrně dobrém stavu. Díky izolované poloze si zachoval dodnes středověký ráz. Celý hradní areál

  Jaroslav Šefčík , 17.5. 2009
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Rakousko
  Dolní Rakousko