tvrz Boučí

Pichelberk, Pichelberg
Zaniklá tvrz, patrně z poč. 14. stol. Prvně zmiň. r. 1318 v majetku Mertlina z Pichelberka. Od r. 1402 majitelem Vend Hartenberger, jehož potomci zde žili do r. 1658, kdy byla tvrz připojena k falknovskému panství Nosticů. Nevyužitá tvrz zchátrala. Stržena v 1. pol. 19. stol., poté nahrazena domem.
Hlavní obrázek místa
Tvrziště s domem čp. 57 v mlze
© Jan Boukal, 10/2012
Graficke pismenko Gotická tvrz byla postavena patrně počátkem 14. století. Prvním známým majitelem tvrze byl jistý Mertlin z Pichelberka, který je uváděn k roku 1318. Po něm tvrz zdědil jeho syn Mikuláš. Roku 1402 držel Boučí Vend Hartenberger, jehož potomci zde žili až do r. 1658. Po smrti posledního z nich, Filipa, bylo Boučí připojeno k falknovskému panství a jeho tehdejší majitelé (Nosticové) se již o tvrz nestarali. Zpustlá tvrz stála ještě koncem 18. století, v 1. pol. 19. stol. však byla stržena a nahrazena hrázděnou stavbou. Později byl na jejím místě postaven dům č. p. 57. Ještě poměrně nedávno bylo tvrziště obklopeno vodním příkopem a valem, příkop ...
Jan Boukal, zdroj: P. Hereit - J. Miler: Tvrziště na okrese Sokolov. Hláska 3, 1992, č. 1; E. Horáková podle http://monumnet.npu.cz; Encyklopedie českých tvrzí 1., kolektiv autorů, Argo 2005, 16.11. 2012

  popis

  Nepříliš dobře zachované tvrziště, na kterém dnes stojí dům č. p. 57, leží uprostřed malé obci Boučí, která je součástí větší obce Dolní Nivy v okrese Sokolov. Oválné tvrziště o největším průměru cca 15 m, které bylo původně obklopeno vodním příkopem (ze dvou třetin dochovaným ještě v 50. letech 20. století), který byl v 2. pol. 20. stol. vysušen, zasypán a srovnán do úrovně okolního terénu. Bylo zde vybudováno hřiště atp. Tvrziště dnes již

  Jan Boukal, E. Horáková podle Encyklopedie českých tvrzí 1., kolektiv autorů, Argo 2005, 15.11. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  tvrz
  terénní náznaky
  nepřístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Sokolov  (SO)
  Boučí