hrad Hlavačov

Starý hrádek
Pozůstatky hradu přechodného typu na pomezí hradiště a hradu. Typické je valové opevnění pouze z náspu a čelní kamenné zdi. Založen poč. 13. stol., byl centrem přemyslovského loveckého hvozdu. Zanikl po požáru po pol. 13. stol.
Hlavní obrázek místa
Příkopy hradu
© Vlky, Jirka Čížek
Graficke pismenko Na vrchu Hlavačově v nadmořské výšce 405 m je možné nalézt valy a příkopy stejnojmenného hradu někdy nazývaného Starý hrádek. Hrad byl vybudován na přelomu 12. a 13. století a dokud nebyl dostavěn Křivoklát, byl správním centrem Rakovnicka.
Na hrad se dostanete z Rakovníka po modré turistické cestě. Kraj je to pěkný, a tak neváhejte a jděte dále až na místo, které se nazývá Louštín.
28.5. 2002

  historie

  Hlavačov byl královským hradem, z něhož byl spravován tzv. přemyslovský lovecký hvozd v povodí Berounky. Archeologický průzkum provedený v roce 1974 prokázal jeho vznik na počátku 13. století. Jeho existenci ukončil rozsáhlý požár v polovině téhož století, po němž již nebyl obnoven. Staveniště není nijak vhodné pro budování těžkých kamenných konstrukcí, protože je tvořeno tercierními písky. Královští stavitelé tedy použili průkopnickou

  Prudký Martin podle Ilustrované encyklopedie českých hradů - T. Durdík, 25.12. 2010
  Hlavačov
  Severně od Rakovníka k Lužné vypíná se lesnaté pohoří, z něhož vybíhá ostroh nepravidelné podoby, s ostatní výšinou jen skrze šíji souvisící. Na konci jeho stával hrad a dotčená šíje byla překopána, tak že se k němu jen po mostě přicházeti mohlo. Odtud rozšiřuje se sice znenáhla, jde se pak trochu do kppce a přijde se k vlastnímu hradišti, které jest na všech stranách hlubokým příkopem a náspem obehnáno.; jen pod opyšem není viděti náspu a

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého VIII., 19.2. 2017

  popis

  Hrad tvořily čtyři části, ale dnes je složité odhadnout jaké stavby zde stály. Již od 15. století byly totiž jeho zbytky využívány jako zdroj stavebního materiálu. Můžeme předpokládat, že jádro hradu snad obsahovalo kapli a samozřejmě obytné a užitné stavby, které pravděpodobně výškou nepřevyšovaly opevnění. Archeologický výzkum odhalil i použití cihel. Typologicky Hlavačov můžeme zařadit mezi hrady tzv. přechodného typu.
  Prudký Martin podle Ilustrované encyklopedie českých hradů - T. Durdík, 25.12. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Rakovník  (RA)
  Lužná