Renesanční tvrz z r. 1584, r. 1713 přestavěna na jednoduchý barokní zámek. Od r. 1802 součást hospodářského dvora, patřícího orlické větvi Schwarzenberků. Při pozemkové reformě v r. 1924 dvůr získal pan František Mašek, dnes jej vlastní jeho potomci.
Hlavní obrázek místa
budova zámku
© Milan Caha 07/2008
Graficke pismenko Obec, dříve zvaná Horusedly, je uváděna roku 1234 jako majetek pražského biskupa Jana II., který ji v tom roce získal od premonstrátského kláštera v Milevsku. Roku 1584 získal ves Kryštof Loubský z Lub, který si zde nechal vystavět renesanční tvrz. Ves i tvrz pak často střídala majitele. Jan František z Talmberka, jeden z následujících majitelů, nechal roku 1711 vystavět v sousedství tvrze kapli sv. Jana Nepomuckého. V roce 1713 nechal následující majitel, Jan Josef Běšín, přestavěl tvrz na skromný barokní zámek. Jedná se o přízemní budovu tvořící jihozápadní roh hospodářského dvora. V roce 1802 získala ves orlická větev Schwarzenberků. ...
31.7. 2008

    historie

    V rámci restitucí byla budova zámečku vrácena zpět panu Janu Schwarzenbergovi, synovi pana Karla Schwarzenberga. Hospodářský dvůr patří potomkům pana Františka Maška (Ing.Květoslava Mašková, Marcela a Pavel Zárybnický), který získal dvůr při pozemkové reformě v r. 1924.
    Hrady, zámky atvrze, které přežily rok 2000, Jihočeský kraj, R.Pourová,nakl.Herbia 2006, Jaroslav Špiroch , 19.6. 2014

    popis

    Barokní zámek je jednoduchá přízemní budova, opatřená v průčelí kovovým schwarzenberským znakem, je součástí hospodářského dvora. Místnosti zámku jsou plochostropé. Terasovitě upravený terén za zámkem na jižní straně připomíná někdejší zahradu. Za budovou je přízemní stavení podepřené opěráky, podsklepené a kryté valbovou střechou, používané jako špýchar; tvořilo nepochybně součást bývalé tvrze.
    Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, kolekt., nakl.Svoboda 1986, Jaroslav Špiroch, 19.6. 2014

    Tutistické mapy

    Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

    Cykloturistické mapy, Kartografie

    Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
    zámek
    tvrz přestavěná na zámek
    zachovalý
    nepřístupno
    Česká republika
    Jihočeský kraj
     Písek  (PI)
    Horosedly