Tomáš Sohyer z Windmühle postavil zámek po r.1651. Původní podoba není známa. Zámek je jednopatrová budova obdélníkového půdorysu. V současnosti bez využití, chátrá, spěje k zániku. Úpravami budova zbavena původní výzdoby.
Hlavní obrázek místa
© zamektrebesice.cz 2011

Zámek Třebešice

Graficke pismenko je pozdně barokní zámecká dvoukřídlová jednopatrová budova s vížkou nad valbovou střechou ve stejnojmenné obci v okrese Benešov. K zámku patří barokní špýchar s volutovým štítem, stáje s klenbami a bývalý lihovar. Zámek i špýchar jsou částečně podsklepené. V současnosti prochází zámek postupnou rekonstrukcí, veřejnosti prozatím nepřístupný. Podle farní kroniky stávala v 13. stol. v místech, kde se dnes říká "V ohradách", tvrz Třebešice, na vršku proti ní další tvrz Debrník a nedaleko dnešní kostel Všech svatých, jehož kruhová románská apsida potvrzuje značnou starobylost. Zakladatelé byly Valkoun, Jan a Jaroslav, ...
18.11. 2009

  Časová osa

  13. století
  Podle farní kroniky stávala v místech, kde se dnes říká "V ohradách", tvrz Třebešice, na vršku proti ní další tvrz Debrník
  1544
  Získává panství rytíř Václav Záhora ze Záhoří.
  1599
  Koupil panství rytíř Václav Věžník z Věžníka.
  1651
  Věžníkové prodali Třebešice rytíři Tomáši Sohierovi z Windmühle.
  1704
  Zámek získala Judita Alžběta hraběnka z Götzu, manželka Jana Maxmiliána hraběte z Götzu.
  1752
  Marie Barbora z Roggendorfu, rozená z Götzu prodala zámek Emauzskému klášteru v Praze.
  1924
  Koupil zámek pan František Šesták.
  po roce 1950
  Po násilném vystěhování rodiny Šestákovy užívalo zámek místní JZD.
  po roce 1990
  Zámek chátrá
  2008
  (?2008) Zámek koupili Eliška a Igor Valdovi
  2009
  Započata rekonstrukce zámku a okolních budov.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Benešov  (BN)