hrad Huzová

Waldhausen, Mutkov
Terénní náznaky hrádku z konce 13. století založeného rodem Hrutovců (později pánů ze Sovince). Přímé písemné zprávy o hradu nejsou dochovány. Po založení hradu Sovinec ztratil Mutkov svou základní funkci manského sídla a pravděpodobně ještě ve 14. století zanikl.
Hlavní obrázek místa
Hlavní příkop a začátek jádra
Pahorek o ploše 20 x 10 m v čele jádra. Možná příčně položená průjezdná stavba.
© Michal Šmýd, 02/2011
Graficke pismenko Keramické nálezy dokládají vznik ve 2. polovině 13. století.
Roku 1326 bylo léno v držení bratří Voka, Markvarta a Pavla z rodu Hrutoviců, jejichž předek založil koncem 13. století hrádek. Hrádek však nebyl využíván dlouho a bratři Vok a Pavel postavili hrad Sovinec – tato část rodu se začala nazývat pány ze Sovince.
Michal Šmýd , 9.2. 2011

  historie

  Mutkov – hrad
  Mezi Mutkovem (dnes část obce Paseka), připomínaným poprvé v r. 1376 v lenním rejstříku olomouckého biskupství jako nově založená ves „Muchochow“, a mezi Húzovou na levém břehu potoka Sitky, asi 2 km jižně od Húzové stál podle ústní lidové tradice hrad jménem Waldhausen. Přímé písemné zprávy o něm sic nemáme, avšak jeho existenci prokázal archeologický průzkum (ing. J. Novák), provedený zde koncem 60. let 20. století. První zprávu o Húzové

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II., Severní Morava, Nakladatelství Svoboda, Praha 1983, 4.4. 2011

  popis

  Hrádek leží na skalnatém zalesněném pahorku nad levým břehem řeky Sitky cca 1500 m jižně od Huzové. Byl dvojdílný a jeho mírně prohnuté předhradí (40 x 15 m) bylo jen lehce opevněno dřevohlinitým valem a šíjovým příkopem cca 5 m širokým. Jádro hrádku má tvar lichoběžníka (35 x 9–20 m) Západní stěnu chrání prudká skalnatá stráň s řekou Sitkou. Mezi jádrem a předhradím je 13 m široký a 3 m hluboký příkop.
  Michal Šmýd , 9.2. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Olomouc  (OL)
  Huzová