Rozsáhlé zříceniny got. hradu. Založen ve 2.pol. 13.stol. Balašovci. Ve 2.pol 15.stol a na poč. 16.stol. mohutně opevňován a přestavován. Za Thurzů koncem 16.stol. výrazně renes. přestavěn. Počátkem 18.stol. ponechán osudu a změnil se ve zříceninu.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil, 06/2014
Graficke pismenko Rozsáhlá zřícenina druhého největšího slovenského hradu dominující výraznému skalnatému vrcholu Cibuľník (633 m) v severovýchodní části Súľovských vrchů.
Hrad Lietava je tvořen mohutnými, poměrně zachovalými zříceninami hradu, v jehož zdech můžeme názorně vidět vývoj od raně středověkého skalního hrádku 13. století, až po mohutnou renesanční pevnost ze 16. století, která byla opuštěna až v 18. století.
Zřícenina je nejsnáze přístupná z obce Lietava, místní část Majerovec, odkud lze snadno po modré turistické značce hrad zdolat. Naskýtají se odsud i nejkrásnější výhledy na hrad.
Hrad je celoročně volně přístupný, avšak s varováním na zvýšené riziko nebezpečí pádu.
Jan P. Štěpánek, 1.10. 2007

  historie

  Historie hradu Lietava
  Nejstarší historie Lietavského hradu je dodnes opředena mlhou tajemství. Podle prastaré pověsti stávalo na místě dnešního hradu místo, kde se konaly oběti slovanské bohyni Ladě, v některých pramenech označované i jako Lietva. Pravděpodobnější však je, že hrad získal název podle říčky Rajčianky tekoucí nedaleko hradu. V minulosti se totiž nazývala Letava. Dle skutečnosti byl Lietavský hrad, označovaný někdy jako Bílý zámek, postaven ve 2.

  Jan P. Štěpánek podle M. Slámka: Kamenní strážcovia, Bratislava 2004, 10.4. 2007
  Majitelé hradu Lietava
  1321 Matúš Čák Trenčianský (+ 1321) - Ondrej de Lithwa 1342 - 1360 – Ludovít I. 1360 – 1369 - Štefan Bebek z Plešivca (kuriální soudce) 1369 – 1401 - Ladislav Bebek z Plešivca (syn předchozího) /komorný pokladník, + 1401/ 1401 – 1397 - Jan Bebek z Plešivca (syn předchozího) 1397 – Sandzivogius, též Sedziwoj z Ostrogu (kališský palatín) 1407 - Leustach a Peter z Jelšavy 1410 – Jan Bebek z Plešivca (opět) 1418 – Ctibor ml. ze Ctiboric

  archiv Jiřího Tichánka, 14.11. 2007

  popis

  Popis hradu Lietava
  Nejstarší část hradu, jádro hradu, tvoří tzv. Horní hrad, jemuž dominuje torzo staré obytné a strážní věže v jižní části, čili směrem k přístupové šíji. Za věží se krčil hradní palác (severovýchodní část nádvoří) a nádvoří obehnané vysokou zdí přizpůsobenou tvaru skalního hřebene. Ve východní části jádra hradu byla na skalnatém jazykovitém výběžku umístěna gotická hradní kaple, dnes pouze polovina torza původní kaple. V průběhu staletí bylo i

  Jan P. Štěpánek, 1.10. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Slovensko
  Žilinský