Bývalý konvent cyriáků ze 13. st. zanikl za husitských válek. Zůstal pouze obnovený gotický kostel Panny Marie, dnes obklopený hřbitovem s kostnicí. Na jižní stěně býv. věže kresby z 2. poloviny 15. století. Zachovány gotické architektonické prvky.
Hlavní obrázek místa
Kostel Nejsvětější Trojice
jižní průčelí
© Daniela Fantová, 09/2007

Zaniklý konvent křižovníků s červeným srdcem (cyriaků) u kostel Pany Marie

Graficke pismenko Držení kostela Panny Marie potvrdil křižovníkům v roce 1295 papež Bonifác VIII. Již tehdy zde podle dokladů ale existovala kanonie. Konventní kostel byl zároveň i inkorporovaným kostelem farním. K zániku kláštera zvaného Orlík došlo velmi pravděpodobně za husitských válek a jeho zboží bylo připojeno k hradu Žampach.
Ivka (P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1998), 10.11. 2007

  historie

  Konventní kostel Panny Marie, dnes sv. Kříže
  Kostel byl postaven ve 3. čtvrtině 13. století, poprvé přestavěn byl v druhé polovině 14. století, v letech 1452–53 byl obnoven po zániku konventu za husitských válek. K opakovaným přestavbám došlo v letech 1586, 1589, 1691, 1769, 1955–61. V roce 1882 bylo upraveno průčelí a také věž a střecha kostela podle návrhu F. Havlíčka.
  Ivka (P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1998), 10.11. 2007
  Křižovníci s červeným srdcem (cyriaci, bílí křižovníci)
  Prvním střediskem řádu byl kostel Panny Marie de Metri v Římě kanovníků s řeholí sv. Augustina, které vzal pod ochranu v roce 1256 papež Alexandr IV. V témže roce přišli první členové nového řádu i do Prahy. Zanedlouho poté bylo založeno budoucí řádové centrum v Krakově – konvent u sv. Marka. V roce 1373 se uvádí, že řád má 90 členů. Po husitských válkách byl v Čechách obnoven pouze jeden konvent v Praze, po roce 1470 byl ale opuštěn. V roce

  Ivka (P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1998), 10.11. 2007

  popis

  Původně měl kostel dvě věže v západním průčelí. V přízemí bývalých věží jsou kaplové prostory a vstup do kostela hrotitým gotickým portálkem z 2. poloviny 14. století. V patře věží jsou zazděné bývalé mnišské tribuny z konce 13. století, které byly spojené s klášterem – stával jižně od kostela. Kostel je jednolodní gotická stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem s opěráky. Na severní straně je čtvercová sakristie ze 17. století. Před

  Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 2, Academia, Praha 1978), 10.11. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Ústí nad Orlicí  (UO)