Nepatrné zbytky hradu připomínaného již roku 1388. Za husitských válek byl pobořen Oldřichem z Rožmberka. Dnes patrna pouze vyvýšenina, kde se zřejmě nacházelo jádro bývalého hradu a dva náspy s příkopem.
Hlavní obrázek místa
Jediný přímý zbytek hradu
© Jiří Cukr, 02/2004
Graficke pismenko Fogelhaus - Flughaus a nebo také Fuglhaus leží 1,5 km od obce Klec v těsné blízkosti rybníka. Hrad postavil pravděpodobně Oldřich z Ústí někdy v letech 1395–1410. Z hradu zůstaly terénní nerovnosti, valy, příkopy a velké množství keramických střepů.
A.Javůrek, 29.12. 2003

  turistické

  Nepatrné zbytky hradu zvaného Fugelhaus (Vogelhaus - Klec), nacházející se u obce Klec (asi 2,5 km sv. od Lomnice nad Lužnicí) na břehu stejnojmenného rybníka. Hrad, údajně připomínaný již r. 1388, byl za husitských válek pobořen Oldřichem z Rožmberka. Dnes patrna pouze vyvýšenina, kde se zřejmě nacházelo jádro bývalého hradu a dva náspy s příkopem. Místo se nachází v CHKO Třeboňsko a je velmi dobře přístupné (cca 1 km za obcí Klec směrem od

  K. Schnelzer, 23.10. 2005
  K hradu Fuglhausu dojdeme příjemnou procházkou po rovné silničce, odbočující před hrází rybníka doprava ze silnice z Klece směrem na Kolence. Asi po osmi stech metrech dojdete k usedlosti Bašta, ještě před ní ale odbočte doleva přes louku směrem k rybníku. V lesíku před rybníkem se nacházejí zbytky hradu Fuglhausu, z něhož vás nejvíce zaujme výrazný příkop. Vlastní hradisko je do značné míry zarostlé kopřivami.
  Jan Kořán, 30.8. 2006
  Zbytky hrádku Fuglhaus najdete na skalnatém, zalesněném návrší na západním břehu rybníka Klec, poblíž stejnojmenné vsi (přístup od hráze po červené značce, pak vlevo). Hrádek se nachází na kraji lesa u samoty. Zachovány jsou valy a příkopy a nepatrné zbytky zdiva. Hrádek se nachází 3 km od Lomnice nad Lužnicí. Hrádek nechal postavit zřejmě Oldřich u Ústí, příslušník rozvětveného roku Vítkovců, někdy po roce 1395. Oldřich z Rožmberka roku 1435

  28.12. 2008

  historie

  Zbytky hradu Fuglhaus u vesnice Klec
  Hrad Fuglhaus (který bývá někdy nazýván tvrzí) stával na břehu rybníka Klec, nedaleko stejnojmenné vesnice. Poprvé je ves zmiňována v roce 1383, kdy byla majetkem pánů ze Stráže. Potomci dalšího majitele, Jana z Ústí, poskytovali na hradě úkryt lapkům, což vedlo k jeho dobytí vojskem Oldřicha z Rožmberka v roce 1435. Po roce 1465 mizí z psané historie a zbytky hradu posloužily k výstavbě nedalekého stavení zvaného Bašta.
  Miloslav Gregor ,Tomáš Durdík - encyklopedie českých hradů, 26.9. 2006

  pověsti

  Pověst o lásce
  Když byl obléhán hrad, nemohli se rožmberští dostat na kloub malému, ale dobře opevněnému hradu. A tak jej chtěli vyhladovět. Když jednou objížděli obléhatelé okolí a našli dvojici mladíka s děvčetem, vzpomněl si jeden voják, že včera viděl tohoto mladíka na hradbách. A tak ho zajali a mučili. Ale on nic neřekl, až je napadlo, že budou mučit i dívku. Tak se dozvěděli, že je tam tajná chodba a kde je. Pak oba milence zabili a druhý den, když

  Pověsti z Lomnice nad Lužnicí, 19.8. 2003

  Časová osa

  1395 - 1410
  Hrad pravděpodobně postaven Oldřichem z Ústí.
  1435
  Hrad dobyt vojskem Oldřicha z Rožmberka kvůli poskytování úkrytu lapkům.
  po roce 1465
  Hrad mizí z psané historie.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Klec