Turistické cíle v okolí obce Klec

nebo vyberte

Klec

Jihočeský kraj,  Jindřichův Hradec  (JH)
Nalezeno celkem 84 záznamů, 1 / 7 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 Babky
Kardašova Řečice, Hrad
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kardašova Řečice
Terénní zbytky tvrziště doloženého r. 1570. Zachovaly se jen val a příkop, které chránily tvrz od severu, kde stávala věž. Město dalo tvrziště osázet stromy a tak byly zachráněny stopy někdejšího opevnění. Tvrz zanikla za husitským válek, kdy byla pobořena. Dodnes se místu říká Hrad.
 boží muka
450.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kardašova Řečice
Kamenná boží muka se skládají z různě starých částí. Mladší toskánský sloupek bez krycí desky je barokní ze 17. století. Kaplice má znaky pozdně gotického tvarosloví a je datována do poloviny 16. století. Na vrcholu je kovový křížek, v mělkých nikách obrázky světců. Památkově chráněna od roku 1958.
 boží muka
455.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Dolní Miletín
Barokní kamenná sloupková boží muka s vrcholovou čtyřbokou výklenkovou kapličkou s křížkem. Datována do roku 1738. Památkově chráněná.
 boží muka sv. Vojtěcha
440.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Domanín
Sloup svatého Vojtěcha postavený roku 1649 se nachází u Schwarzenberské hrobky, bufetu a kempu.
 Bzí
475.0 m. n.m.
zámek, chátrající, nepřístupno, Jihočeský kraj, Dolní Bukovsko
V barokní zámek byla kolem roku 1651 přestavěna starší tvrz. V r. 1754 byl přestavěn a upraven pro účely obývání vrchností. Později byl využíván státním statkem Hluboká. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví.
 děkanství
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Veselí nad Lužnicí
První písemná zmínka o faře je z roku 1540, sousední kostel je uváděn již v roce 1261. Nová farní budova byla postavena v roce 1726. V 60. letech 20. stol. sloužila část základní škole. Dnes opět sídlo farnosti.
 Dírná
zámek - původní tvrz, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Dírná
Tvrz poprvé zmiňována v roce 1544, kdy byli majiteli Růtové z Dírného, vznikla už někdy na přelomu 14. a 15. stol., 1636 byla zničena požárem. Vratislavové z Mitrovic ji poté přestavují na renesanční zámek. V polovině 18. století přestavěn barokně.
 Dolní Bukovsko
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Jihočeský kraj, Dolní Bukovsko
Vodní tvrz, založena Petrem I. z Rožmberka před rokem 1349. Poslední zmínka o tvrzi je z roku 1404. Během husitských bouří byla tvrz pravděpodobně zničena husity. Tvrziště bylo poškozeno v letech 1924–25 při výstavbě rybníka.
 Dráchov
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Dráchov
Tvrz byla postavena ve 14. stol. R. 1353 zde seděl vladyka Oldřich z Dráchova a po něm Přibík. Přibíkovi potomci drželi tvrz do r. 1505, kdy ji bratři Ctibor, Hynek a Václav prodali Kateřině z Minsterberka. Ta ji připojila k řečickému panství svého zetě Adama z Hradce. Tvrz poté upravena na sýpku.
 dům U koníčka
434.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Třeboň
Měšťanský dům s výjimečně zachovaným renesančním průčelím z roku 1544 (podloubí, patro a spodní část štítové atiky), doplněné později o horní část atiky se stylisovanými opevňovacími prvky. Zadní průčelí novorenesanční, interiér novodobý (hotel).
 fara
484.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Ševětín
Barokní fara z počátku 18. století podle projektu schwarzenberského stavitele P. I. Bayera. Patrová obytná budova s hlavním průčelím obráceným ke kostelu. Hospodářské budovy převážně z 19. století. Celý areál fary má historickou hodnotu jako hmotový a urbanistický celek. Památkově chráněný.
 Fuglhaus
430.0 m. n.m.
Flughaus
hrad, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Jihočeský kraj, Klec
Nepatrné zbytky hradu připomínaného již roku 1388. Za husitských válek byl pobořen Oldřichem z Rožmberka. Dnes patrna pouze vyvýšenina, kde se zřejmě nacházelo jádro bývalého hradu a dva náspy s příkopem.