Kotýřina, dříve Chotěřina, je uváděna r. 1291 jako sídlo pánů z Chotěřiny. V r. 1474 ji kupují Hodějovští z Hodějova. Od r. 1527 zde sídlil Jan Hodějovský z Hodějova, mecenáš české kultury. R.1584 ji koupili Švamberkové a připojili k panství Orlík.
Hlavní obrázek místa
místo, kde stávala tvrz
© Milan Caha 09/2009
Graficke pismenko Kotýřina, starším názvem Chotěřina, je poprvé písemně doložena v roce 1291. V roce 1324 je uváděn Svojše z Chotěřiny. K roku 1362 je pak uváděn Předbor z Chotěřiny a po něm jeho bratr Brum. Předbor je považován za zakladatele rodu Předborů z Radešína. Poslední z rodů pánů z Chotěřiny je uváděn v roce 1429 Petřík. V roce 1474 kupuje zdejší tvrz spolu se vsí a okolními majetky Smil z Hodějova, zvíkovský purkrabí. Po jeho smrti na tvrzi sídlil jeho nejstarší syn Rous. Ten byl fanatickým katolíkem, a tak zakázal v kovářovském kostele sloužit podobojí. To bylo pravděpodobně příčinou toho, že jej v roce 1502 ...
Milan Caha (zdroj: T. Durdík, B. Nechvátal, F. Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Prácheňské museum, Písek 1995), 18.1. 2010

  popis

  Poloha panského sídla je v dnešním rozvržení obce stále zřetelná. Tvrz stávala na mírném návrší, chráněná dvěma rybníky Sadnice a Kroupovák. V současné době stojí na tvrzišti tři novodobé usedlosti, z nichž největší je Vlnovský statek čp.1. Na jeho průčelí je umístěna pamětní deska, připomínající Jana Hodějovského z Hodějova. Žádná ze současných budov v sobě pravděpodobně neukrývá významnější fragmenty původního zdiva tvrze. Na sever od dnešní

  Milan Caha (zdroj: T. Durdík, B. Nechvátal, F. Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Prácheňské museum, Písek 1995), 18.1. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Kovářov