Raně gotický kostel z 2. pol. 13. stol. s obdélnou valeně klenutou lodí a čtvercovým křížovou žebrovou klenbou zaklenutým presbytářem. Upraven barokně (1708) a novogoticky (1857). V lodi raně gotický portál, v interiéru gotické a renesanční náhrobníky, sanktuarium a nástěnné malby z 14. a 15. stol.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 02/2015
Graficke pismenko Původní farní kostel, nejstarší sakrální stavba Vimperku, byl založen v souvislosti s budováním zdejšího hradu, pravděpodobně kolem poloviny nebo ve druhé polovině 13. století. Během 14. a 15. století vznikly nástěnné malby v lodi a presbytáři. Kostel byl roku 1708 barokně upravován, dnešní podobu získal při novogotických úpravách roku 1857. V letech 1969-71 byl kostel rekonstruován na smuteční obřadní síň, tehdy byly mimo jiné odhaleny dosud zabílené nástěnné malby.
Milan Caha (zdroj: http://www.vimperk.cz), 17.2. 2015

  popis

  popis kostela
  Kostel sv. Bartoloměje je raně gotická stavba s obdélnou lodí a čtvercovým presbytářem. Loď je obdélná o rozměrech 11,5 x 8 m. Původně byla plochostropá, v baroku byla zvýšena o 1,5 metru a byla do ní vložena valená klenba s lunetami vložených na přízedních pilířích. V západní části lodi je dřevěná kruchta. Loď je osvětlena třemi obdélnými půlkruhem zakončenými okny v jižní zdi, pod prostředním z nich je raně gotický lomený portál profilovaný

  Zany, 15.4. 2015
  nástěnné malby
  Ještě snímek v soupisu památek z roku 1913 zobrazuje stěny v interiéru kostela holé téměř bez stop výmalby a ani soupis samotný se o nástěnných malbách nijak nezmiňuje. Ty byly v kostele objeveny při jeho úpravách na smuteční síň, jejich odkrytí a restaurování provedli v letech 1969 - 1971 akademičtí malíři Alena a Vlastimil Bergrovi a Eva a Josef Němcovi. V krátké době však došlo kvůli chybějící izolaci k narušení maleb vzlínající vlhkostí,

  Zany, podle: Pavelec, Petr: Středověká nástěnná malba v jižních Čechách. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc, 2013, 15.4. 2015

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Prachatice  (PT)
  Vimperk