šance Komorovský grúň

Waleczka Kura, Waleczkow
Zaniklá drobná pohraniční pevnost – šance – ze 17. století. Součást složitějšího systému tzv. Jablunkovských šancí. Pevnost typu reduta zanikla zemědělskou činností nejpozději do poloviny 19. století. Dnes na její existenci nic neupomíná.
Hlavní obrázek místa
Místo zaniklých šancí
© Jan P. Štěpánek 10/2007
Graficke pismenko Zaniklá pohraniční vojenská pevnost ze 17. století – šance – na vrcholu hřebene pod vrchem Komorovský grúň. Šance tvořily součást systému menších vojenských objektů, které měly za úkol chránit Těšínsko a rakouskou monarchii proti vpádu nepřítele ze strany Uherska. Strategicky je místo velmi vhodně zvoleno, neboť poskytuje široký výhled na jih k Hrčavě.
Místo zaniklého objektu se nachází při hřebenové cestě a žluté a zelené turistické značce z Bukovce a Hrčavy na Gírovou. Orientačním bodem je stožár mobilního operátora.
© Jan P. Štěpánek 02/2013, 27.2. 2013

  historie

  Historie na základě mapových podkladů
  Šance – vrch Komorovský grúň Lokalita drobné pevnůstky – šancí – na Komorovském grúni je známá z mnoha mapových i písemných podkladů. 1) Šance jsou snad zobrazeny na mapě Čadecko-jablunkovského pomezí z 18. století, která zobrazuje území od Jablunkova až po Žilinu (orientována od severu k jihu) – zde zobrazeny jako objekt tvaru 4 cípé hvězdy s 4 menšími cípy (bastiony) ve středu stran. Pojmenovány jako Lieuten…Post(?). Míra ztotožnění s

  Jan P. Štěpánek: Šance na Komorovském grúni a Džolku, in Archeologie Moravy a Slezska, Informační zpravodaj ČAS, VIII. ročník, 2008, 27.2. 2013
  Historie a popis šancí
  Šance na vrchu Komorovský grúň (732 m n. m.) byly vybudovány patrně v polovině 17. století v souvislosti s opevňováním regionu v době třicetileté války. Pro výstavbu šancí byl zvolen strategicky výhodný odlesněný dvouvrcholový hřeben západo-východní orientace (západní vrchol 668 m n. m. a východní 669,8 m n. m.) vybíhající z masivu hory Gírová (839 m n. m.). Vlastní objekt byl vystavěn dle mapových podkladů v severním či severovýchodním

  Jan P. Štěpánek: Šance na Komorovském grúni a Džolku, in Archeologie Moravy a Slezska, Informační zpravodaj ČAS, VIII. ročník, 2008, 27.2. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  pevnost, bunkr
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Bukovec