Renesanční tvrz postavená r. 1584 Smilem Skuhrovským ze Skuhrova. Po r. 1601 využ. k hospodářským účelům. Poč. 19. stol. vyhořela, poté přest. klasicistně. Obdélná patrová stavba s mansardovou střechou, v JZ nároží stopy okrouhlé věžičky.
Hlavní obrázek místa
© Ondřej Drlík (ondrej.drlik@seznam.cz), 02/2012
Bývalá tvrz se nachází asi uprostřed obce Domašín, při západní straně obdélníkového náměstí, severně od kostela sv. Jakuba v jeho těsném sousedství.
L.P., 9.6. 2006

  historie

  dějiny tvrze
  Ves Domašín je doložena v letech 1352-1420 v majetku louňovického kláštera. Po vypálení kláštera za husitských válek připadl Domašín i s dalším premonstrátským majetkem městu Tábor. Za účast ve stavovském povstání roku 1547 byl Táboru následujícího roku zkonfiskován jeho majetek a tedy i Domašín. Vzápětí jej koupil Jan z Pernštejna a obratem za 2750 kop pražských grošů prodal Kryštofu Skuhrovskému ze Skuhrova. Kryštof Skuhrovský jej připojil ke

  Zany, 9.6. 2006
  popis tvrze
  Renesanční sídlo Smila Skuhrovského již nebylo samostatně hájitelným objektem, mělo již zámecký charakter. Obdélná patrová stavba o rozměrech cca 22x12 m byla stavěna současně se sousedním hospodářským dvorem, jak dosvědčují fragmenty shodné obdélné sgrafitové rustiky dochované na tvrzi i na fasádách stodoly. Tvrz je orientovaná v ose východ–západ, štítem do plochy náměstí. Ve středu přízemí je rozlehlá vstupní síň (dnes rozdělená mladšími

  Zany, 9.6. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Benešov  (BN)