Původní gotický kostel sv. Markéty v Malšíně byl přestavěn roku 1593 (dochovány renesanční prvky věže) a koncem 17. století. Při úpravě koncem 19. století (zejména horní část věže) došlo ke změně zasvěcení.
Hlavní obrázek místa
Kostel od severu
© Ivan Grisa 05/2010
Graficke pismenko Do Malšína lze autem dojet po silnici III. třídy z Rožmberka nebo Frymburka. Parkování je možné na návsi pod kostelem, autobusové spojení funguje třikrát denně v pracovních dnech. Přes obec prochází žlutá značka Rožmberk - Lipno.
Kostel je přístupný během bohoslužeb, které se tu konají vždy třetí neděli v měsíci od 11.15.
Ivan Grisa, 14.5. 2010

  historie

  Kostel Srdce Ježíšova (původně svaté Markéty) v Malšíně
  Nejstarší částí kostela v Malšíně je drobná sakristie se dvěma poli křížové klenby, datovaná stavebně historickým průzkumem do počátku 14. století. Původně se zřejmě jednalo o samostatně stojící kapli. Obdobně jako v nedalekých Malontech i zde došlo ještě před koncem téhož století ke stavbě nového kostela, jehož presbytář se přiložil k jižnímu boku původní kaple. O gotickém původu jeho lodi dnes svědčí jižní portálek s lomeným obloukem. Roku

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1979 a D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis 2001, 21.5. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Malšín