Jeden z nejstarších hradů Vítkovců, postaven jako dvojhradí. Dolní hrad je z pol. 13. stol., přestavěný renesančně a v 19. stol. upravený ve stylu anglické novogotiky. Z Horního hradu zachována pouze kamenná hláska Jakobínka ze 14. stol.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled od jihozápadu
© Jiří Cukr, 10/2009

Prohlídkové okruhy:

I. prohlídkový okruh - Buquoyské sbírky - Hlavní prohlídkový okruh, 1. patro. Cenné sbírky daly základ rodinnému muzeu už v pol. 19. stol. Okruh připomíná slavný rod Buquoy, který držel hrad od r. 1620 do konce II. sv. války. Vstupní hala s bohatě zdobeným dřevěným schodištěm, Křižácká galerie, zbrojnice (sbírka zbraní, zbrojí apod. z různých období). Tzv. "Rytířský sál“ s malířskou výzdobou z počátku 17. století reprezentuje starší období. V hradní sbírce obrazů jsou díla mnoha slavných umělců (K. Škréta, J. Kupecký, N. Grund a dalších). II. prohlídkový okruh - Soukromé pokoje - Nověji zpřístupněná expozice soukromých pokojů v 2. patře hradu. Nabízí náhled do soukromí šlechtické rodiny Buquoyů kolem poloviny 19. stol. Místnosti nechal upravit pro potřeby rodiny Jiří Jan Jindřich Buquoy. Po rekonstrukci zpřístupněna návštěvníkům jídelna, salón, ...
E.H. podle http://www.hrad-rozmberk.eu, 19.3. 2013

  historie

  Rožmberk patří mezi nejstarší hrady v jižních Čechách a je kolébkou rodu Rožmberků. Poprvé je doložen v r. 1250 jako majetek Voka z Rožmberka. V krátké době se stal správním a hospodářským střediskem Vokova panství, jež se však značně zmenšilo poté, co král Přemysl Otakar II. daroval část statku právě založenému (1259) cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě. Vok se zúčastnil výpravy krále

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, upraveno redakcí, 11.6. 2003
  Rožemberk - 1. Popis hradu.
  Málo jest v Čechách hradů, kteří se Rožem berku krásnou svou polohou a starověkým rázem svým vyrovnají; jest tato kolébka rodu mocného, který po králi první v zemi místo míval, pravým obrazem staročeského mohut ného hradu. Veliká jeho prostrannosť, kdysi dva hrady a dvůr poplužný v sobě zavírajíc, poukazuje na způsob dávnověkého opevňování, u našich předkův od nepaměti užívaného, ale stavení na něm

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III., 5.3. 2017
  Rožemberk - 2. Purkrabské příběhy
  Velemocní páni z Rožemberka měli mnoho hradův a panství. jež sami nikdy nespravovali a neřídili; proto také mívali na všech svých sídlech, větších i menších, purkrabí i jiných úředníkův a služebníků drahně. Malý vladyka, který ve vsi sedě tu prostě a v zátiší žil (V. d. I. 44), toužil po bydle pohodlnějším bytu bezpečnějším, živobytí rozmani tějším; říditi několik tisíc sousedův a kmetův a

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III., 5.3. 2017
  Rožmberk - 3. Dějiny hradu.
  Staroslavný dvojnásobný hrad Rožemberk, po němž se nazývala nejbohatší a nejvznešenější rodina šlechtická v Čechách, nepovstal dříve nežli asi r. 1250. Před rokem tímto byla krajina okolní ještě málo obydlena a hustými lesy po kryta; jako vůbec celý pomezný hvozd patřívala i tato krajina ke knížecí a královské komoře a dostala se potom neznámým způsobem v držení Vítkovcův, kteří lesy vymýtili,

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III., 5.3. 2017

  pověsti

  Bílá paní
  Perchta, ztepilá, sličná dcera Jana z Rožmberka, prožila na otcovském hradě šťastné mládí. Když dospěla, ucházelo se mnoho ženichů o dceru mocného pána. Otec ji provdal proti její vůli za Jana z Lichtenštejna, pána sice urozeného a mocného, přitom však velmi neurvalého a hrubého, který krátce předtím ovdověl. Jemné, ušlechtilé Perchtě nastal po jeho boku život plný ústrků a utrpení. Na zámku pana

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Rožmberk – sídlo Bílé paní
  Rožmberk patří mezi nejstarší hrady v jižních Čechách (poprvé doložen roku 1250). Je kolébkou rodu Rožmberků. Není tedy divu, že se zde zjevovala Bílá paní rožmberská, podobně jako na dalších sídlech tohoto šlechtického rodu. Dodnes zde existuje pokoj Bílé paní a zachoval se i obraz Perchty, zobrazené jako kouzelnice, ukazující hůlkou na zvěrokruh. Poslední v literatuře doložené zjevení Bílé paní se

  Fantastická Fakta 2/2000, Vladimír Mátl, 4.3. 2003

  popis

  Podle nejnovějších poznatků je nejstarší částí dvouhradí Dolní hrad, respektive mohutná čtvercová věž na jihu, která je alespoň částečně románská (okénko v přízemí). Věž lze dát do souvislosti s podobnými stavbami v Podunají, což u Vítkovců s majetkem a konexemi (příbuzní) na jih od českých hranic není nic překvapivého. K věži přiléhá obdélné ohrazení s další věží v protilehlém

  Ivka (T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 2000; Dodatky 3, Libri, Praha 2008), 23.12. 2011

  Půdorys místa


  © D.Menclová
  Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
  Jihočeský kraj,  Český Krumlov  (CK), Rožmberk nad Vltavou

  Místa v okolí

   silniční most
   kostel sv. Mikuláše
   kaple sv. Anny
   radnice
   kostel sv. Jiljí
   Čertova stěna
   kostel sv. Ondřeje
   kaple sv. Prokopa
   kostel sv. Oldřicha
   Louzek
   Čertovo kopyto
   Omlenička
   Tichá
   radnice
   kostel sv. Floriána
   kostel sv. Vavřince
   Pasovary
   pranýř
   kostel sv. Jiří
   Slavkov
   Trojaň
   Černá
   Sokolčí
   Pořešín
   kostel sv. Kateřiny
   Slabošovka
  Kontaktní informace
  Státní hrad Rožmberk
  382 18 Rožmberk n. Vltavou
  Tel: (+420) 380 749 838
  http://www.hrad-rozmberk.eu
  rozmberk@budejovice.npu.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 514
  Typ místa: hrad
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: v návštěvních hodinách
  Uveřejněno: 1.7.2002
  Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
  Upravit, vložit informace

  A další podobné

  Články

  Procházka zimním Štramberkem protáhne tělo a pohladí duši

  Cestování

  Štramberk je v mnoha ohledech jedinečné město. Jeho mohutná kamenná věž, vyhlížející už pěkných pár století daleko do kraje, má dar vábení. Nelze ji jenom tak uniknout. Jakmile jednou její volání vyslyšíte, lapne vás a už nepustí. Propadnete kouzlu tohoto města, jemuž se ne nadarmo říká Moravský Betlém.

  Krásné odpoledne s procházkou a bruslením ve Veltrusském parku

  Cestování

  Pokud hledáte neopakovatelnou volnočasovou aktivitu na půlden, můžete si zaskočit zabruslit do parku ve Veltrusích. Na umělém kanále Mlýnského potoka je možné kromě bruslení trénovat hokej případně se po místních pláních proběhnout na běžkách.

  Šumava v zimě: Modrava a Tříjezerní slať

  Cestování

  Šumava je právem považována za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací v České republice – a ani v zimě tomu není jinak! Díky různorodé přírodě a sportovnímu zázemí je vhodná pro celou škálu volnočasových aktivit a nabízí bezpočet výletů ať už pro zdatné horaly, nebo pro rodiny s malými dětmi.

  Bývalý kamenolom Výkleky u Olomouce je jedním z nekrásnějších zatopených lomů České republiky

  Zajímavosti

  Lomy jsou povrchové doly, jež vznikly antropogenní činností člověka, především za účelem získávání stavebních materiálů nebo nerostných surovin. Lomy mají svoji životnost. Dříve či později každému z nich zazvoní zvonec a těžebním pracím je konec. Zmiznou z nich lidé, stroje i zařízení a doly zůstanou opuštěné. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký další osud je čeká?


  Náš lednový výlet na bájný a nevypočitatelný Praděd

  Cestování

  Lidová moudrost říká, že v místech, kde se k nebi vypíná vrchol Pradědu, nachází se jiný svět. O tom, že je to svatá pravda, jsem se před pár dny sama přesvědčila.

  Dítě jako rukojmí ministerstva školství a hygieny - SARS-CoV-2

  Ostatní

  Také jste to zažili? Ve školce chtějí při vstupu výsledek testu, který Vám zaslala Hygienická stanice. Než vstoupíte na práh školky si myslíte že je vše v pořádku, jenže pravá ruka neví co dělá levá.


  reklama