Halštatsko-laténské hradiště vybudované v době mezi 7. stol. až 2. pol. 5. stol. př. Kr. Hradiště nemělo pravděpodobně sídelní roli, sloužilo jako refugium či svatyně. Zachoval se vnitřní val, místy až 13 m široký, vnější val je málo zřetelný.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 05/2009
Graficke pismenko Halštatsko-laténské hradiště bylo pravděpodobně vybudováno ve starší době železné (7. – 2. pol. 5. stol. př. Kr.). Centrální plošina na vrcholu kopce je obehnán dvěma liniemi valů. Plocha ohrazená vnějším – dnes málo zřetelným nízkým valem je 2,26 ha. Plocha chráněná mohutným vnitřním valem, dlouhým 244 m a širokým místy až 13 m je 0,54 ha. Vnitřní val měl vnitřní a vnější kamenný líc. Prostor mezi nimi byl vyplněn nasucho kladenými neopracovanými kameny bez vnitřní konstrukce. Původní brána vnějšího valu byla na západě, brána vnitřního valu pravděpodobně v místě dnešní cesty na východní straně hradiště. Zajímavostí je třetí linie na ploše akropole, cca 5 m od vnitřního ...
Milan Caha (zdroj: Bauerová A.: Keltové v Čechách, Paseka, Praha a Litomyšl 1996), 8.5. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hradiště
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Boudy