Královský hrad z 2. pol. 12. stol. zabrán Matúšem Čákem Trenčianským. Roku 1315 dobyt Janem Lucemburským. Koncem 16. stol. přestavěn na zámek a pevnost. Roku 1736 zakoupen Františkem Lotrinským. Do roku 1918 patřil Habsburkům, poté státu.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na zámek a opevnění od JZ.
© Pavel Semple, 03/2016
Graficke pismenko Město Holíč (německy Weißkirchen, Holitsch, maďarsky Holics) se nachází na severozápadním Slovensku v Trnavském kraji, v Záhorské nížině nedaleko hraniční řeky Moravy, asi 5 km jihovýchodně od Hodonína. Nejvýznamnější památkou Holíče je barokně-klasicistní zámek (kaštel) vzniklý přestavbou původního hradu. U zámku stojí zámecký vodní mlýn, který byl jako ostatní hospodářské budovy spojen se zámkem podzemní chodbou. Ve městě se také nachází kostel Božského Srdce, kostel sv. Martina s klášterem kapucínů a evangelický kostel. K dalším zajímavostem patří budova manufaktury, u níž jsou megalitické kameny nalezené při budování sídliště jihovýchodně od města. ...
Luděk Vláčil- zdroj: http://www.holic.sk, https://sk.wikipedia.org a další, 7.4. 2016

  historie

  Dřevěný hrad byl postaven na okraji záplavové oblasti řeky Moravy již někdy ve 2 pol. 12. stol. Poprvé je písemně doložen roku 1256 jako ‘Wywar’ (Nový hrad). Jeho hlavní úlohou byla obrana hranic uherského království proti království českému. Navíc hrad zajišťoval významnou obchodní stezku z Budína do Prahy. Někdy v pol. 13. stol. byl obdélný obvod hradu vymezen kamennou hradbou o stranách 57 x 39 m. Hrad byl ve svých počátcích královský. Podle

  Pavel Semple, zdroj: (M. Plaček, M. Bóna, Encyklopedie Slovenských Hradů, Nakladatelství Libri, Praha, 2007), 5.4. 2016

  popis

  Trojkřídlý barokní zámek stojí ve čtverci vymezeném původním vodním příkopem gotického hradu. Dnes jej navíc obklopuje i renesanční bastionové opevnění protiturecké pevnosti ze 16. stol. Toto opevnění je obehnáno širokým vodním příkopem. Přístup k zámku zajišťují dvě dvojice kamenných mostů, jedna na západní straně a druhá na východní straně dispozice. První z obou dvojic mostů překračuje široký vodní příkop bastionové pevnosti. Druhý z obou

  Pavel Semple, 5.4. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Trnavský
   Skalica  ( SI )