Notice: Undefined variable: pgTitle in /var/www/hrady/https/funkce_oid_first.php on line 140 , Głuchołazy
Věž byla součástí městského opevnění (dnes již zbořeného), postavená zřejmě v polovině 14. století, opravená po husitských válkách, kolem roku 1600 opatřená renesanční atikou a roku 1902 zděnou helmicí.
Hlavní obrázek místa
věž Horní brány - pohled od severovýchodu
© Jan Čadílek, 06/2013
Přístup na věž zajišťuje turistické centrum, které je hned vedle.
Jan Čadílek , 25.3. 2014

  turistické

  Věž je přístupná veřejnosti a slouží jako rozhledna. Otevřená je mimo zimní období (prosinec – únor) a vstup do ní je zpoplatněn 2 zł. Na vrcholek, z nějž je nádherný výhled na město a malebné okolí, vede 105 dřevěných schodů.
  14.5. 2017

  historie

  Glucholazy byly založeny počátkem 13. století na ochranu slezsko-moravské hranice poblíže zlatých dolů (viz nedaleké Zlaté Hory). První zmínka o trvalém opevnění je z r. 1344, v té době mělo dvě brány Horní a Dolní (Nisskou). Ještě r. 1820 byly postaveny dvě nové brány, ale brzy začalo být po požáru opevnění bouráno a r. 1860 byla odstraněna poslední část s výjimkou věže Horní brány.
  Jan Čadílek zdroj: http://www.glucholazy.pl/old/um/in1.php?k1=102&k2=0&nr=060331163814, 10.4. 2014
  věž
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Polsko
  opolskie