Barokní kostel nahradil v obci starší farní kostel (kostel v obci prvně zmiň. r. 1315, vyhořel někdy po r. 1705). Nový kostel byl postaven v l. 1758 - 1773, patrně podle návrhu stavitele Františka Ignáce Préea. Kostel byl opraven r. 1994. Vnitřní zařízení pochází převážně z obd. výstavby kostela.
Hlavní obrázek místa
kostel od jihovýchodu
© Jaroslav Valečka, 05/2013
Graficke pismenko Kostel Všech svatých stojí uprostřed návsi obce Hředle. Není přesně známo, kdy byl kostel v obci založen, prvně je zmiňován roku 1315 jako farní. Znovu se kostel zmiňuje až v 17. století, kdy se zde střídali faráři z okolních vesnic. Kostel původně obklopoval hřbitov. V letech 1697 - 1705 byl kostel opraven. Původní kostel byl dřevěný a vedle něho stála dřevěná zvonice. Kostel někdy později zanikl, zřejmě vyhořel.
V letech 1758 - 1773 byl postaven nový barokní kostel, patrně podle návrhu českého barokního stavitele jménem František Ignác Prée. Roku 1882 byl kostel opět povýšen na farní. Roku 1994 byl kostel opraven (kompletní oprava střech a fasády kostela). Od roku 2004 je farnost Hředle připojena k farnosti Nové Strašecí, bohoslužby se zde konají nepravidelně.
Jaroslav Valečka, E.H. podle http://www.hredle.cz, http://www.nove-straseci.eu, Umělecké památky Čech 1., Emanuel Poche a kol., Academia 1977, 13.5. 2013

  popis

  Jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem a sakristií v ose, s věží před západním průčelím. Fasáda je členěna pásy, okna jsou pravoúhlá, se segmentovými záklenky. Západní průčelí je zakončeno trojúhelníkovým štítem, hlavní a vedlejší vchod s pravoúhlým ostěním. Věž kostela stojí mezi dvěma točitými schodišti, vedoucími na hudební kruchtu a do zvonice. Vnitřek kostela je zaklenut plackami, zdobenými štukovými vykrajovanými zrcadly, stěny jsou

  E.H. podle Umělecké památky Čech 1., E. Poche a kol., Academia 1977, Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém 39. Politický okres rakovnický II. (1913), 13.5. 2013
  Zvony jsou umístěny na zvonové stolici z dubových trámů, s vyřezaným letopočtem 1767. Na větším zvonu, 0,85 m vysokém jsou české nápisy, v nichž je mj. uveden letopočet zhotovení zvonu - 1606 - a jméno zvonaře Daniela Tapinea. Daniel Tapineus byl jeden z největších mistrů zvonařských své doby a na zvon umístil i svůj znak. Menší zvon, 0,55 m vysoký, zvaný Prokop, pocházel z r. 1748, po rozbití byl přelit pražským sochařem Carlem Bellmanem v

  Jaroslav Valečka, Zdroj: www.hredle.cz, Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém 39. Politický okres rakovnický II. (1913), 16.5. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Rakovník  (RA)
  Hředle