megalitické kameny

Holíčske Stonehenge, Holíč
Megality nejistého původu a stáří nalezené při vykopávkách v r. 1988 v místě výstavby sídliště. Podle některých odborníků se mělo jednat o pravěkou kruhovou svatyni, ale podle jiných jde o bezcenné kameny. V r. 1996 byla část megalitů zachráněna před zničením a přemístěna k budově manufaktury.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 04/2016
Graficke pismenko Megalitické kameny stojí před budovou manufaktury, kterou založil Frant. Štěpán Lotrinský. Jsou to jediné megality, které byly nalezeny na Slovensku. Největší z nich měří asi 6,8 metru, na některých kamenech jsou vyryty spirály a atributy božstev, na hlavním kameni už z dáli zaujme vytesané kladivo. Některé rytiny už zanikly. Megality se našly v blízkosti sídliště SNP, kde byl proveden archeologický výzkum. Některé kameny byly vytaženy a upevněny. Kameny jsou poškozené a určitě by si zasloužily lepší zacházení.
filip ingr, 9.6. 2008

  historie

  V roce 1988 byly při stavbě nového sídliště objeveny nezvyklé velké podlouhlé kameny a lidské kostry. V místě byl proveden archeologický průzkum, který odhalil pravěké osídlení. Rudolf Irša se odvážil nazvat objevené kameny menhiry. Podle uspořádání a úpravy terénu se mohlo jednat o takzvaný rondel. Podle všeobecně uznávané praxe se však tyto stavby ve střední a východní Evropě nenacházejí a proto byla většina kamenů bez podrobného průzkumu

  Luděk Vláčil- zdroj : různé internetové zdroje, 25.4. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  ostatní
  megalit, menhir
  zřícenina
  volně přístupno
  Slovensko
  Trnavský
   Skalica  ( SI )