Největší rybník na území ČR založený v letech 1584-1590 Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan. Původně byla jeho rozloha dvojnásobná. Hráz rybníka je dlouhá asi 2 430 m a vysoká místy až 10 m. V bezpečnostním přepadu Krčínův pomník z r. 2004 připomíná ničivou povodeň z r. 2002.
Hlavní obrázek místa
Rybník Rožmberk z hráze
© Jiří Špaček, 08/2012
Graficke pismenko Rybník Rožmberk je přístupný jak pohodlně autem až na hráz, tak i po turistických značkách, které vedou kolem celé vodní plochy. Nikdo jistě neodolá procházce po velmi dlouhé hrázi tohoto romantického i historického díla.
Miroslav Šamal, 16.2. 2007

  historie

  Rybník Rožmberk, náš největší rybník vznikl mezi léty 1584 1590 pod vedením rožmberského stavitele Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Původní rybník podle dochovaných pramenů měl velikost až dvojnásobku dnešního rybníka a sahal prý až ke Staré a Nové Hlíně a kTřeboni. Rybník Rožmberk má dnes 2 430m dlouhou hráz o výšce až 10 metrů. Šířka hráze v patě činí 55 m a v koruně 11 m. Množství zadržované vody představuje 6,2 miliónu metrů krychlových.

  Miroslav Šamal, 16.2. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  technická památka
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Stará Hlína