Budova pozdně renesanční tvrze z r. 1626 postavena Vilémem ze Šicendorfu. R. 1805 připojena ke schwarzenberskému Orlíku. Čtyřkřídlá patrová budova s vnitřním nádvořím poškozena požárem r. 1982, nad vjezdem dochovaná erbovní deska stavitele, po opravě slouží restaurátorské dílně a pro kulturní akce.
Hlavní obrázek místa
Jižní průčelí tvrze
© Filip Matoušek 07/2004
Graficke pismenko Ves Zbenice leží asi 5,5 km jihovýchodně od Milína při silnici č. I/4 z Prahy do Strakonic. V severozápadní části vsi se dochovala budova pozdně renesanční tvrze z 20. let 17. století, po požáru z r. 1982 opravena a využívána pro kulturní akce a restaurátorskou dílnu.
Filip Matoušek, 3.2. 2006

  historie

  Historie a popis tvrze
  Nejstarší písemná zmínka o vsi tehdy zvané Zbynice se objevuje k roku 1293, kdy se uvádějí služebníci Smila z Nových Hradů Hron a Dětmar ze Zbynic, jejichž potomci vlastnili statek až do poloviny 15. století. Poté byl načas připojen k nedalekým Holešicím, které vlastnili vladykové z Kadova a později Šicové z Drahenic. Roku 1547 byly Zbenice opět připojeny tentokrát k Bukovanům a tvrz byla od té doby využívána pouze sporadicky a nedlouho poté

  © J. Úlovec (Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, II. díl, LIBRI 2005), 3.2. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Příbram  (PB)
  Zbenice