Archeologickým výzkumem nepotvrzené místo hrádku či tvrze nalézající se na pahorku v jihozápadní části obce Božice.
Hlavní obrázek místa
Přístup k hrádku od východu
© Dušan Dohňanský 09/2018
Graficke pismenko V publikaci M. Plačka je uvedeno, že místo hrádku se nachází v místech domů č. p. 79, 80 a 81. Hradiště či tvrziště se ale nalézá severovýchodně od domů č. p. 172 a 173.
12.2. 2020

  historie

  Panské sídlo zřejmě nepříslušelo k Božicím, ale k sousedním Křídlovicím (nyní součást Božic). Historické prameny zmiňují rok 1225, kdy byl v Křídlovicích vysvěcen kostel sv. Petra a Pavla. Nižší šlechta s přídomkem "z Křídlovic" seděla na tvrzi od roku 1349 až do roku 1481. Historicky doloženým prvním majitelem sídla byl Víšek z Křídlovic. V roce 1481 se zboží prodává Štěpánovi z Eytzingu, ale to už ve výčtu prodávaného majetku tvrz chybí, takže

  D.Dohňanský - zdroj: M.Plaček- Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí., 12.2. 2020
  hrad
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Znojmo  (ZN)
  Božice