Výrazný terénní reliéf menšího hrádku na ostrohu nad soutokem Olše a Lidéřovského potoka. Chybějící archeologický materiál prozatím nedovoluje datování existence hrádku.
Hlavní obrázek místa
Pohled od západu přes příkop na jádro hrádku
© Jan P. Štěpánek 2005
Graficke pismenko Ves Karpentná na Těšínsku se nachází asi 8 km sz od Jablunkova. V současnosti je součástí města Třinec. V okrajové části této drobné vsi se nacházejí na nevysoké terase levého břehu řeky Olše pozůstatky již značně poškozené středověké fortifikace, v jejímž příkopu, který odděluje rovnou plošinu jádra od stoupajícího terénu na západě, stojí dům čp. 65. Na straně JV je poněkud níže položený jazykovitý výběžek, členěný nehlubokým úzkým příkopem. Opevnění obtéká na JZ straně tzv. Lidéřovský potok, vlévající se do Olše. Samotná plocha jádra hrádku v Karpentné se nachází na konci klesajícího ostrohu, který ohraničuje Lidéřovský potok na jihu a řeka Olše na ...
Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 15.6. 2006

  historie

  Ves samotnou s největší pravděpodobností založili někdy mezi léty lesní dělníci, kteří byli povinováni vůči Těšínskému dvoru těžbou dřeva. Datování hrádku prozatím nepřinesl ani povrchový sběr na lokalitě provedený, a tak Karpentná teprve čeká na své historické zařazení.
  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 15.6. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Karpentná