Kostel Navštívení Panny Marie je poprvé zmíněn roku 1346, kdy sloužil sklářům z okolí. V této době byl pravděpodobně dřevěný. Z kamene byl postaven až po třicetileté válce. Obdélná jednolodní stavba má pětiboký závěr s osově umístěnou sakristií. V současné době bez využití.
Hlavní obrázek místa
© Prudký Martin, 08/2012
Graficke pismenko Kostel se nachází na západním okraji obce, vlevo od silnice pod svahem. Obec má nejen silniční, ale i železniční spojení z Mostu. V meziválečném období vedla železnice do sousedního Saska, ale dnes na německé straně chybí několik desítek metrů kolejí. Je zde také silniční hraniční přechod do SRN.
Prudký Martin, 16.8. 2012

  historie

  Jméno obce má možná prastarý, praevropský, dodnes ne zcela jasný význam nebo může být složeninou starohornoněmeckého výrazu "milti"" (bohatý, hojný, štědrý) a členu – awa (voda). Znamenalo by tedy vodní tok nepostrádající vodu. Podobné názvy se zachovaly na území východního Německa ve tvaru Mulde. Moldava byla osídlena již od mladší doby kamenné a první písemná zmínka pochází z roku 1392 v souvislosti se sklářskou výrobou. Jedná se o účetní

  Prudký Martin podle Uměleckých památek Čech - E. Poche, 16.8. 2012

  popis

  Kostel Navštívení Panny Marie je obdélná, jednolodní budova, zakončená na východní straně pětibokým presbytářem, na nějž navazuje čtvercová sakristie. Hranolová věž se tyčí nad hlavním průčelím na západní straně a je ukončena cibulí. Loď má plochý strop, přičemž presbytář je zaklenut křížovou klenbou. Kostel není využíván k bohoslužbám, přesto je vcelku v dobrém stavu.
  Prudký Martin, 16.8. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Teplice  (TP)
  Moldava