Rozlehlý zámecký areál, stojící na místě gotického hradu ze 13. století. Renesanční podobu získal v polovině 16. století. V zahradě stojí pozoruhodný kruhový pavilon – Rondel. Po dvou požárech chátral. Památka zachráněna rekonstrukcí v letech 1906–1926.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Pitter 08/2004
Graficke pismenko Dominantou Jindřichova Hradce je komplex hradu a zámku stojící na skalnatém ostrohu mezi řekou Nežárkou a Hamerským potokem. Přes náhon vstoupíte branou na I. nádvoří. Předěl mezi II. a III. nádvořím tvoří Jáchymovo stavení, Gotický palác a Černá věž. V jejím sousedství stojí Červená věž (Menhartova). Na III. nádvoří jsou krásné velké a malé arkády, kamenná kašna s bohatě zdobenou kovanou mříží, Adamovo stavení, Španělské křídlo a vstup do Černé věže. Z III. nádvoří se dostanete do zahrady, kterou uzavírá Rondel.

Milovnící výhledů mohou navštívit Černou věž. Černá věž (hladomorna) ze 13. stol. je zpřístupněna veřejnosti. Její výška je více jak 32 m a stěny dosahují tloušťky až 3,5 m. Na ochoz vede 149 schodů.
L.P., 13.8. 2004

  turistické

  Prohlídkové trasy:
  Trasa A – Adamovo stavení - Prohlídková trasa je přístupná po celou sezonu (duben – říjen). Prochází reprezentačními prostory prvního patra renesančního křídla, postaveného Adamem II. z Hradce v druhé polovině 16. století. Renesanční, tzv. zelené pokoje s nástěnnou výzdobou, malovanými kazetovými stropy jsou vybaveny dobovým zařízením a portréty bývalých majitelů. V Rožmberské chodbě a dalších pokojích visí kromě fiktivního portrétu Bílé

  E.H. podle http://www.zamek-jindrichuvhradec.eu, 18.8. 2013

  historie

  Zakladatelem hradu vystavěného na místě staršího slovanského hradiště (zbytky jeho opevnění byly objeveny při archeologickém průzkumu v r. 1982) byl Jindřich (1205–1237), jeden ze synů Vítka z Prčic (v r. 1174 se uvádí jako dvorní stolník), uznávaného praotce všech Vítkovců. Jindřich se připomíná v listinách od r. 1220 s přídomkem „de Nova Domo" nebo „de novo castro", to jsou také první zmínky o hradu. Za Jindřichová syna Vítka (1218–1259) se

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Jižní Čechy, 24.2. 2015

  pověsti

  Sladká kaše
  Pan Jindřich z Hradce si dal hrad přestavěti, neboť byl velmi sešlý. Nový hrad vyrůstal ze základů, jako by tu někdo čaroval. Poddaní pracovali nad povinnost, již jim ukládala robota, neboť se chtěli zavděčiti paní Markétě, laskavé choti Jindřichově, která si přála, aby byl hrad dostavěn dříve, nežli vítr přivěje první sněhové vločky. Pomáhali prý při té stavbě velmi vydatně i skřítkové, kteří opatrovali v podzemí popel zvěčnělých hradeckých

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Bílá paní hradecká
  Po smrti svého manžela Jindřicha II. z Hradce odevzdala ovdovělá paní Markéta, rozená z Leuchtenburka, hradecké panství svému synu a vstoupila do kláštera. Snad již tehdy, když se časem objevila v Hradci v bílém rouše klarisek, zrodily se pověsti o Bílé paní hradecké, jež omylem byla ztotožňována s paní Perchtou, bílou paní rožmberskou. Bílá paní hradecká zůstala po své smrti v jindřichohradeckém zámku a čas od času se tu zjevovala, věstíc tak

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Odpustky za pití vína
  Čeští šlechtici žili původně skromně a nebyli v jídle ani v pití vybíraví. Avšak na konci středověku si kronikář stěžuje, jak nesmírně hodují, jak dráždí silně kořeněnými jídly chuť k přílišnému pití, jak mezi nimi přibývá nemocných, stižených krutou pakostnicí. Při hodokvasech druh s druhem na dva rázy vypíjeli číši vína, poroučeli si znovu a znovu nalévati a brzy se rozjařili a v opilosti mezi sebou znešvařili, takže se hody místo utužením

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Podivná výzdoba kostela sv. Jana Křtitele
  Trochu stranou náměstí a zastrčený mezi domy stojí v Jindřichově Hradci kostel sv. Jana Křtitele. Pravděpodobně byl založen řádem německých rytířů. Ve stejné době tu však působili i templáři, přičemž je sv. Jan Křtitel především jejich patronem, takže... Nejstarší jižní loď je z druhé poloviny 13. století. Postupem času tu vznikl mohutný komplex skládající se z kostela, kláštera a tří samostatných kaplí a špitálu. Nejzajímavější a také

  Fantastická Fakta 5/2000 Aleš Česal, 4.3. 2003
  Starožitná pověst o erbovní implantaci slavné Růže pětilisté
  „Medle, hoši,“ pravil na svém smrtelném loži pan Vítek z Prčic okolostojícím pěti urostlým synům, „co nejdříve odejdu k předkům do království nebeského. Vidím se tedy potřebna rozděliti mé panství mezi vás tak pokud možno moudře, abyste se, jak jen to půjde, mezi sebou nepoprali a drželi pěkně pohromadě.“ Pět urostlých synů si rozpačitě odkašlalo a netrpělivě vyčkávalo, co se ze starého pána vyklube. Dosud měli v živé paměti, že když jejich

  Z pozůstalosti českého herce a v době nesvobody i kastelána na hradu v Jindřichově Hradci Zdeňka Kryzáka, 23.5. 2004
  Kňour
  Za onoho času, kdy se ještě párky necpaly do membrány, nýbrž do ovčích střívek a lecjaký řezník si v Jindřichově Hradci na nich postavil svou kariéru, žil, byl v tomto městě velice bohatý měšťan, jménem Kňour. Byl výtečně zapsán u jejich Opatrností pánů konšelů i u hradního pána, a živnost mu bujně vzkvétala, ačkoliv platil řádně daně. Přes ty všechny nectnosti byl neobyčejně zbožný, i když měl tak nepoetické jméno, dobře známé v

  Z pozůstalosti českého herce a v době nesvobody i kastelána na Jindřichově Hradci Zdeňka Kryzánka, 24.5. 2004

  popis

  Jak vypadalo původní přemyslovské hradiště, na jehož místě stojí hrad a nejstarší část města Jindřichův Hradec, přesně nevíme – hlavně v době renesance proběhly na bývalé akropoli rozsáhlé terénní úpravy. V letech 1975–1993 na hradě probíhal v rámci rekonstrukčních prací i rozsáhlý archeologický výzkum, díky kterému byla prozkoumána část valu a celkem dlouhý úsek příkopu z mladohradištního období. Díky tomu, že hrad byl postaven na místě

  Iva K. dle T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 1999, 26.2. 2015
  Kontaktní informace
  Státní hrad a zámek
  Dobrovského 1/I
  377 01 Jindřichův Hradec
  Tel: 384 321 279
  URL: http://www.zamek-jindrichuvhradec.eu/
  E-mail: jindrichuvhradec@budejovice.npu.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 540
  Typ místa: zámek
  Podkategorie: hrad přestavěný na zámek
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno v návštěvních hodinách
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?540
  Uveřejněno: 4.11.2002
  Geolokace místa
  WGS84   N 49° 08' 31.86"
  E 15° 00' 01.88"
  Země: Česká republika
  Kraj: Jihočeský kraj
  Okres:  Jindřichův Hradec  (JH)
  Obec: Jindřichův Hradec
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  Zavřít reklamu