Lovecký zámek dal přistavět v pol. 18. stol. k hřebčinci z r. 1673 hrabě Prokop Vojtěch Černín (arch. A. Lurago). Po r. 1790 zámek rozšířen, okolí upraveno pro pořádání honů. R. 1923 zámek vyvlastněn státem, v l. 1950-91 sloužil jako vojenská základna. Po rekonstrukci otevřen r. 2004 veřejnosti.
Hlavní obrázek místa
čestný dvůr
© Petr Kovařík 10/2005

Prohlídková trasa na zámku:

Graficke pismenko Zámek Jemčina nabízí prohlídkovou trasu, kde se seznámíte s historií zámku, dozvíte se více o parforsních honech (neboli jezdeckých štvanicích; zejména na jelena), historii raketového vojska na zámku, navštívíte konírnu, prohlédnete si unikátní dřevěnou konstrukci jízdárny, čestný dvůr, zámeckou kapli, bunkr velitelského stanoviště raketového vojska a expozici loveckých trofejí.
E.H. podle http://www.jemcinazamek.cz, 17.8. 2013

  historie

  Zámek postavil pro Prokopa Vojtěcha hraběte Černína v polovině 18. století architekt Anselm Lurago. Krátce poté byl zámek podstatně rozšířen až do dnešního rozsahu a široké okolí bylo upraveno pro pořádání honů. Roku 1923 byl zámek Černínům vyvlastněn. V letech 1950 - 1991 sloužil zámek jako základna raketového vojska. Roku 2002 jej zakoupil p. Pavel Václav, který zahájil rozsáhlou rekonstrukci. Roku 2004 byl zámek otevřen pro veřejnost.
  Zany, E.H., 26.1. 2004
  Velkolepé parforsní hony na Jemčině.
  Lovecký zámek se stal oblíbeným sídlem hraběcí rodiny Czerninů, zejména po požáru hlavního sídla na zámku Jindřichův Hradec. Konala se zde i proslulá divadelní představení. Když se Jan Rudolf hrabě Czernin rozhodl po r. 1790 zde pořádat velkolepé parforsní hony na jeleny a daňky, byla kromě přestavby zámku pro tyto účely upravena i zámecká obora. Zejména na podzim sem Czerninové zvali aristokraty z celé habsburské monarchie. Pro účely honů byla

  Dominia pánů z Hradce,Slavatů a Czernínů,P.Juřík,nakl.Libri,2010, Jaroslav Špiroch, 4.8. 2014

  popis

  jednopatrová hlavní budova s centrální kaplí sv. Jana Nepomuckého spolu s bočními křídly svírá ze tří stran čestný dvůr.
  26.1. 2004
  Zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého. Za přestavby zámku v l. 1766- 70, byla postavena 19m vysoká zámecká kaple, jež vzhledem k dochovaným freskám tvoří nejcennější část zámku. Kapli vyzdobil štukatér Josef Bossi a fresky namaloval malíř Jan Quirin Jahn z Prahy. Pilastry na stěnách s balustrádou před hlavním oltářem zpracoval pražský kameník František Lauermann ze sliveneckého mramoru, podlaha byla pokryta deskami z černého a bílého mramoru.

  UPČ,sv.1,kolekt.aut.,nakl.Academia,1977,Dominia pánů z Hradce,Slavatů a Czernínů,P.Juřík,nakl.Libri,2010, Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku,Jižní Čechy,kolekt.aut.,nakl.Svoboda,1986, Jaroslav Špiroch , 4.8. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Hatín