Brodské

Veleš
Slovanské nížinné hradisko zřejmě z 9.-10. stol. v lokalitě zvané Veleš se původně nacházelo na pravém břehu v záhybu řeky Moravy. Některé nálezy nasvědčují i mladšímu osídlení. Lokalita nebyla dosud odborně a systematicky prozkoumána.
Hlavní obrázek místa
Pohled na hradisko a staré rameno řeky Moravy.
© Luděk Vláčil 10/2018
Graficke pismenko Obec Brodské se nachází na západním Slovensku v oblasti zvané Záhoří (Záhorie), na levém břehu řeky Moravy, která tvoří přirozenou hranici s Moravou a tedy i celou Českou republikou. Hlavní dominantou a architektonickou památkou obce je římskokatolický kostel zasvěcený svatému Antonovi Poustevníkovi z r. 1633. Severozápadně od obce, na samotné státní hranici, se rozkládá lokalita pravděpodobně velkomoravského nížinného hradiska (těž hradiště), zvaná Veleš. Lokalitu od Brodského odděluje slepé rameno Moravy. Současný tok pravděpodobně prochází přes prostor hradiska a jeho část se zřejmě nachází i na území Moravy. Místo je volně přístupné.
V lokalitách archeologických nálezů je bez dohledu archeologů zakázané hledání s detektorem kovů.
Luděk Vláčil, 18.11. 2018

  historie

  Severozápadně od Brodského se nachází lokalita zvaná Veleš. Už samotný název upozorňuje na starý slovanský původ, jenž je pravděpodobně odvozen od boha a vládce záhrobí Velese. Záhořím procházely dvě důležité cesty, které nabyly většího významu v druhé třetiny 9. století, kdy se z nich staly spojnice centrálních sídlišť Velké Moravy. Tyto trasy příčně spojovala cesta z Brodského a koutů směřující přes Stráže k Senici. Kolem roku 1970 Konštantín

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.hradiska.sk, http://www.dejinyzahoria.sk, https://www.brodske.sk a další, 18.11. 2018

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hradiště
  zaniklý
  volně přístupno
  Slovensko
  Trnavský
   Senica  ( SE )