Hrad Hohenberg byl prvně zmiňovaný kolem roku 1222. Byl zničen v roce 1945 americkou dělostřeleckou palbou. Obnovy se dočkal v l. 1984 - 1985 kdy přešel přestavbou je primárně používán jako ubytovna. Má půdorys šestiúhelníku, se třemi oválnými a dvěma čtvercovými věžemi.
Hlavní obrázek místa
Hrad Hohenberg
© Martin Karas, 06/2010
Graficke pismenko Městečko Hohenberg an der Eger leží přímo na hranici s Českou republikou, kde sousedí s obcí Libá. Z Libé se k němu dostaneme po žluté turistické značce kolem bývalé pohraniční roty Dubina.

Nedaleko pohraniční roty míjíme pomník vojína Lázničky (+16.10.1981) s následujícím textem:
Vojín Láznička Stanislav položil život při plnění úkolů ochrany státních hranic ČSSR za zvlášť obtížných podmínek.

Gotický hrad Hohenberg byl pobořen na sklonku 2. světové války, v roce 1959 byl zrekonstruován. Od roku 1996 zde sídlí spolek Natuschutzfreunde s programem ekologického vzdělávacího střediska.

Ve městě se též nachází muzeum porcelánu.
Martin Karas, čerpáno z knihy Ašsko a Chebsko, nakladatelství Olympia v roce 2007, 26.6. 2010
    hrad
    zachovalý
    volně přístupno
    Německo