PR Rybníky u Vitmanova vyhlášena správou CHKO Třeboňsko od 1.1.1995 na katastrálním území Holičky u Staré hlíny, na ploše 202,8 ha. Zahrnuje rybníky Nový Vdovec (75 ha) a Ženich (78 ha) a malé lesní rašeliniště. Významné hníždiště vodních ptáků.
Hlavní obrázek místa
Přírodní rezervace Rybníky u Vitmanova
© Jiří Cukr, 9/2007
Graficke pismenko Přírodní rezervace Rybníky u Vitmanova se nachází v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko zhruba 5 km severovýchodně od Třeboně. Skládá se ze dvou velkých rybníků – Nového Vdovce (74 ha) a Ženicha (78 ha) – a jejich bezprostředního okolí. Mezi rybníky vede červená značka Třeboň – Stráž nad Nežárkou, pohodlně je rezervace dostupná také ze silnice Stará Hlína – Stříbřec.
Jiří Cukr, 11.10. 2007

  historie

  Rybník Nový Vdovec vystavěl v roce 1561 Matyáš Ruthard z Malešova, vedle Krčína a Štěpánka Netolického nejvýznamnější rybniční stavitel na Třeboňsku. Pojmenován byl po stavu majitele panství Viléma z Rožmberka, jemuž krátce před tím (1559) zemřela první manželka Kateřina. Rozloha rybníka byla původně několikrát větší než dnes. V roce 1827 byl zrušen a jeho dno přeměněno na zemědělsky využívané pozemky. Vznikl zde také dvůr Vitmanov, který nese

  Jiří Cukr, 11.10. 2007
  Přírodní rezervace Rybníky u Vitmanova byla vyhlášena správou CHKO Třeboňsko č.j. 942394.520 ze dne 29.11.1994 s účiností od 1.1.1995 na katastrálním území Holičky u Staré hlíny, na ploše 202,8 ha.
  20.10. 2007

  popis

  Předmětem ochrany jsou vedle vlastních rybníků a jejich četných ostrovů pobřežní porosty a menší rašeliniště na východním okraji rezervace. Cenná je flóra (ďáblík, rosnatka, bublinatka) i fauna (vydra, moudivláček, volavky, různé druhy kachen). Unikátem je hnízdiště kormorána velkého, spatřit lze i orla mořského. Zvláště při migracích se tady shlukuje obrovské množství ptactva. V okolí roste řada starých dubů. Jedinečná je hráz okolo Ženicha

  Jiří Cukr, 11.10. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  technická památka
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Holičky