hrad Hrádek nad Olší

Zámčiska, DSO 1
Výrazný terénní reliéf strážního hrádku na hterénní hraně nad řekou Olší. Dochován mohutný okružní příkop. Archeologicky datovaný materiál spadá do přelomu 14. a 15. století.
Hlavní obrázek místa
Pohled na lokalitu od východu
na rozhraní pole a lesa jsou patrné vystupující valy
© Jan P. Štěpánek 2005
Graficke pismenko Nad ostrým ohbí řeky Olše, na jejím pravém břehu, v blízkosti kóty 346,7 cca 250 – 300 m západně od železniční tratě z Těšína do Žiliny, se na jižním okraji obce nachází poměrně dobře zachovalé zemní opevnění středověké fortifikace (v místním nářečí se tomuto místo říká Zumčisko). Tento menší hrádek měl za úkol střežit obchodní cestu směřující z horního Uherska (Slovenska) přes Jablunkovský průsmyk do Slezska. Jižní strana lokality je ohraničena bezejmenným potokem, který se na jihovýchodě v ohbí řeky Olše s touto řekou spojuje. DSO je od okolního terénu, na němž je dnes louka, vyděleno mohutným čtvrtkruhovým příkopem, který lokalitu obepíná od strmých svahů ...
Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 14.5. 2006

  historie

  HIstorie Hrádku nad Olší
  Hrádek samotný, jak ostatně naznačuje už název, byl asi zprvu jen pohraničním opevněním, teprve v 16. století patrně vzniklo v prostoru kolem bývalého opevnění vesnické sídliště. V každém případě se zdá, že neexistoval jako vesnická jednotka ještě v roce 1523. Šlo o malé opevněné místo, kde setrvávala jen malá strážní posádka. Tvrz ležela na prastaré obchodní cestě vedoucí od Váhu Jablunkovským průsmykem k Odře a k Baltskému moři. Měla za úkol

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 14.5. 2006
  Archeologické nálezy
  Charakter keramických nálezů se pohybuje od poměrně jemně plaveného až po hrubší s kaménky, zejména u střepů ze zásobnicových tvarů, které obsahují rovněž zrnka tuhy a na vnější straně jsou opatřeny béžovou engobou. Barva vypálení jde od šedobílé až šedé přes béžovou, okrovou až cihlovou u nejmladších zlomků, z nichž jeden nese nesouvislou vrstvu zelenkavé polevy. Výzdoba je stereotypní, a to pouze v podobě obvodových žlábků. Okraje jsou

  Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), Jan P. Štěpánek, 14.5. 2006

  pověsti

  O rytíři Belkovi
  Před dávnými časy žil na svém hradě v dnešním Hrádku nad řekou Olzou zlý rytíř jménem Belko. A jablunkovským průsmykem v té době vedla stará kupecká Měděná stezka. Belko brzy pochopil, že kupci jezdí ověšeni měšci plnými zlaťáků. Spolu se svými stejně zlými kumpány s nimiž na hradě žil začali olupovat a zabíjet kupce. Na svém hradě poklady jen hromadil. Zanedlouho však Belko pozbyl klidu. V noci nemíval pokoje. Stíny zavražděných kupců a všech

  Jan Rolenc podle: internetové stránky obce Hrádek ve Slezsku, 27.2. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)