Takřka neznatelné terénní pozůstatky zanikající vodní tvrze na česko-polské hranici v poli ve východní části vsi. Tvrz založili Václav a Stanislav z Marklovic či jejich potomci někdy na počátku 14. stol. Později jí nahradil r.2005 zbořený zámek.
Hlavní obrázek místa
Takřka horizontální pohled od severu, kdy jasně vyniká pahorek jádra tvrze
© Jan P. Štěpánek 11/2006
Graficke pismenko Obec Dolní Marklovice nalezne návštěvník v Karvinském okrese, takřka na samé polsko – české státní hranici, která ves dělí na české Dolní Marklovice a polské Horní Marklovice. Do centra obce se známým dřevěným kostelem je to asi jen 5km severně z centra Karviné (Fryštátu). Centrem původní vesnice byla ve středověku vodní tvrz. Do dnešních dob by jste jí hledali jen velmi těžko. Její místo je takřka úplně zaniklé, kdo však chce vidět, uvidí ji. Její místo se nachází v severní polovině velkého pole v jižním sousedství slavného dřevěného kostela. Na jaře či na podzim, při nízké vegetaci je možno při nízkém slunci rozeznat takřka neznatelné siluety pahorku jádra ...
Jan P. Štěpánek, 21.1. 2007

  historie

  Historie tvrze v Dolních Marklovicích
  Nerozdělené Marklovice se podobně jako mnoho jiných vsí na Těšínsku připomíná poprvé v roce 1305, kdy je jmenována v soupise vsí platících desátek vratislavskému biskupství. Jako majitelé půdy jsou zde tehdy uváděni Václav a Stanislav z Marklovic, kteří se po vesnici či vesnice po nich jmenovala. V souvislosti s těmito dvěma vlastníky se časro vyskytuje myšlenka o rozdělení vsi na dvě samostatné části – Dolní a Horní Marklovice. Je

  Jan P. Štěpánek podle F. Musil, M. Plaček, J. Úlovec: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Libri, Praha 2005, 21.1. 2007

  popis

  Literaturou byla vždy dávána přednost dnes již zaniklému zámku západně od místa tvrziště. Na existenci možného sídla v literatuře prvně upozornil až M. Plaček a F. Musil v Zaniklých hradech, zámcích a tvrzích Moravy a Slezska po roce 1945 (2003). Autoři zde upozornili na existenci zajímavého tvaru parcel č. 360 a 374 na mapě stabilního katastru z roku 1836. Tvar těchto parcel připomíná kopírování původního tvaru tvrze a je možno rozlišit určitou

  J. Tichánek a Jan P. Štěpánek, 21.1. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Karviná  (KA)