Mohutný hrad s románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně. R. 1771 zničen požárem a opuštěn. V posledních letech rekonstruován.
Hlavní obrázek místa
Pohled od východu
© Jiří Cukr, 06/2000
Graficke pismenko V první bráně je malá expozice archeologických nálezů z hradu. Věž hradu slouží jako vyhlídková. Na nádvoří hradu je kiosek, který nabízí občerstvení. V turistické sezóně se na hradě pořádají různé akce (koncerty, představení šermířů, sokolníků atp.).
E.H. podle http://www.hradlandstejn.cz; http://www.hrad-landstejn.eu, 20.3. 2013

  historie

  Hrad Landštejn, jak již napovídá název, byl pomezní pevností na neklidné českorakouské hranici a střežil zemskou stezku do Vitorazska. Podle staršího názoru byli jeho staviteli rakouské rody hrabat z Raabsu a Zöbingu, Nejnovější archeologické výzkumy této lokality však nepochybně prokázaly, že starší rakouský hrad byl situován v dnešní vesnici Pomezí naproti Landštejnu a zachovala se z něj dodnes část románského kostela. Landštejn jako královský

  28.5. 2002
  Hrad Landštejn byl vystavěn jako pomezní pevnost na vitorazském území, jež bylo r. 1179 rozhodnutím císaře Fridricha I. Barbarossy v Chebu odtrženo od oblasti příslušející do té doby k Čechám a připojeno k Rakousům. Krajina byla rychle osídlována rakouskými rody hrabat z Raabsu (do r. 1192) a Zöbingu (do r. 1232), kteří si v té době vystavěli k ochraně a správě osídlovaného území hrad, pod nímž brzy vzniklo městečko Pomezí. O tuto zabranou část

  Hrady, zámky a Tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, Jižní Čechy, 27.11. 2002
  Na nejzazších končinách naší vlasti, kde se hranice tří zemí, Čech, Moravy a Dolních Rakous sbíhají, jest krajinka hornatá, odlehlá od cizinců zřídka navštěvovaná, ve kteréž se výšiny se stromovím lesním a balvany poseté, bařinaté louky a kamenité role střídají. Na jejím západním kraji na lesnaté výšině vypínají se zříceniny hradu Landšteina, někdy pyšného a bohatýrského sídla, o jehož zrušení nejen zloby povětří, hrom, voda a větrové, nýbrž i

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého IV., 7.3. 2017

  pověsti

  Loupežníci
  Bujarý syn šlechtice Moora Karel vedl v Lipsku nevázaný studentský život, pročež na něho otec velmi zanevřel. Když přešla jeho bouřlivá léta, rozhodl se, že se vrátí na otcovský statek, který mu měl jako prvorozenému synu připadnouti, a že se oddá spořádanému životu. Těšil se na shledání s Amalií, svou příbuznou, jež dlela na jeho rodném hradě a k níž ho poutalo pouto něžné lásky. V duchu se viděl šťastným a blaženým po jejím boku uprostřed

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Za větrných nocíc bývá na hradě Landštejně slyšet hrůzostrašné kvílení a vzdechy. To tu bloudí duch pana Viléma, který nemá pro svou krutou povahu dodnes klidu. Není však osamocen, společnost mu dělá Bílá paní s vlajícím závojem. Je to jeho ztrápená manželka Markéta. Jak nešťastníky vysvobodit není známo!
  IvoR - z knihy Tajnosti moravských hradů a zámků 4 - L.Y.Koláček 2007, 30.11. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Landštejn