Gotický hrad přestavěný na zámek a barokní pevnost. Založen po pol. 14. stol., přestavěn goticky v 15. st., renesančně v 16. stol. a barokně v l. 1615-31. Mohutný čtyřkřídlý palác s několika věžemi je obklopen pětibokou bastionovou soustavou.
Hlavní obrázek místa
jádro od severu
© Pavel Zany Komárek 8.5. 2005

dějiny hradu/zámku

Wiśnicz je v dokumentech uváděn od 13. století, kdy zdejší oblast náležela rytířskému rodu erbu Gryf. V první polovině 14. století jej získal rod Kmitů erbu Szreniawa, který v oblasti vlastnil rozsáhlé pozemky a v té době z nich vytvářel souvislou rodovou doménu. Správním centrem a sídlem majitelé domény byl nový hrad založený na dominantním vrchu nad údolím řeky Leksandrowka. Za zakladatele hradu je považován Jan (Jasiek) Kmita, který byl v 70. letech sieradzským a krakovským hejtmanem. Hypotéza o založení hradu v dřívější době není podložena žádnými věrohodnými fakty. První písemná zmínka o hradu pochází z účetních dokumentů bocheńské župy z let 1396-97. S tím, jak vzrůstal majetek i význam rodu, jeho příslušníci ...
Zany, 24.4. 2006

  historie

  stavební vývoj
  Dlouhodobé odborné výzkumy dovolily rozdělit stavební vývoj hradu a zámku do několika fází. Nejstarší připisovaná Janu Kmitovi je z nich díky četným přestavbám následujících staletí nejméně jasná. Hrad tehdy tvořil obdélný areál o stranách 30 a 50 m s nárožími směřujícími přibližně do světových stran. Obdélník hradu byl obehnán hradbou z místního pískovce, před jejíž východní nároží byla vysunuta hranolová věž čtvercového půdorysu. Hlavní obytná

  Zany, 24.4. 2006
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Polsko
  małopolskie