Rozsáhlý barokní klášterní komplex s kolejí a seminářem nechal v letech 1724-1733 postavit Jakub Arnošt z Lichtenštejna-Kastelkornu. V letech 1755-1765 byl barokně přestavěn starší kostel z let 1602-1604 propojený s klášterem. Dnes využíván občanským sdružením Institut Krista Velekněze starajícím se o seniory.
Hlavní obrázek místa
klášter Piaristů s kostelem Navštívení Panny Marie - Bílá Voda
© Luděk Vláčil 07/2020
Graficke pismenko Městys Bílá Voda (německy Weißwasser, polsky Biała Woda) je nejsevernější a také nejzápadnější obcí českého (dříve rakouského) Slezska. Bílá Voda se rozkládá kolem stejnojmenného potoka a ze severu, západu i jihu je její území obklopeno hranicí s Polskem. K nejvýznamnějším stavbám obce patří rozsáhlý barokní komplex, který tvoří kostel Navštívení Panny Marie a piaristický klášter s kolejí z 18. století. Kněžiště kostela se téměř dotýká státní hranice. K dalším významným památkám patří naproti stojící bývalý hospic. Nedaleko se nachází Muzeum izolace, internace a integrace, ale za zmínku stojí také zámek.
Luděk Vláčil, 22.7. 2020

  historie

  Nejstarší zmínka o vsi Bílá Voda pochází z roku 1532, kdy se odělila od vsi Kamienica (něm. Kamnitz), která existovala již ve 13. století. Již roku 1564 je ve vsi připomínána farnost, pravděpodobně s luterským knězem, která však později zanikla. Od roku 1714 ves patřila olomouckému kanovníkovi a pozdějšímu biskupovi olomouckému Jakubu Arnoštu z Lichtenštejna-Kastelkornu (1690-1747), jenž téhož roku vyslovil plán zřídit zde piaristický klášter

  Luděk Vláčil - zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-navstiveni-panny-marie-s-piaristickym-klasterem-536886, informační cedule a další, 22.7. 2020

  popis

  Areál se skládá z kostela a jednopatrových dvoutraktových řádových budov obestupujících obdélníkovou plochu předělenou vnitřním křídlem, dělící ji na dvě pravidelná nádvoří. Jedenáctiosé hlavní průčelí má tři vchody, přičemž prostřední portál v hlavní ose budovy je zdůrazněn. Nad ním z mansardové střechy vyrůstá osmihranná věž s lucernou. Hrany věže zdobí pilastry s profilovanou hlavicí a římsou. Na věži jsou dvě půlkruhově zaklenutá okénka.

  Luděk Vláčil - zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-navstiveni-panny-marie-s-piaristickym-klasterem-536886, B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska (1. svazek, A / I), 1994, 22.7. 2020
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Jeseník  (JE)
  Bílá Voda