Pozůstatky gotického hradu. Postaven r. 1341 na ochranu okolních vsí proti nebezpečí z Bavor. V 15. st. se zde usídlil loupežník Habart Maršík z Hrádku a přepadal odtud kupce na tzv. Zlaté stezce. V r. 1441 byl hrad obležen, poté zapálen a rozbořen.
Hlavní obrázek místa
1. Severní čelo jádra
Napravo by měla stát branská věž.
2002 ©Random
Graficke pismenko Hrad Hus byl vystavěn na úzkém skalnatém ostrohu obtékaném řekou Blanicí. Přístupný byl od severu, kde bylo opevněné předhradí. Za ním stál vlastní hrad chráněný hlubokým, ve skále vylámaným příkopem s hradbou. Nejstarší písemná zpráva o hradu Husí pochází z r. 1341, kdy král Jan Lucemburský povolil bratrům Jenšíkovi, Vavřinci a Peškovi z Janovic vystavět hrad na místě zvaném „Na husí" na ochranu nově zakládaných vsí na odlesněné půdě. Král si přitom vyhradil právo volného vstupu do hradu, kdykoliv by hrozil nepřátelský vpád z Bavor do Čech. R. 1359 potvrdil král Karel IV. vlastnické právo Peškovi z Janovic a jeho příbuzným. K hradu ...
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986, 27.2. 2010

  pověsti

  Mikuláš z Husi
  Mikuláš z Husi byl předním vůdcem strany podobojí na počátku husitského hnutí. Vynikal rozhledem, rozvahou, statečností a moudrostí, pro kteréž vlastnosti se těšil z počátku i oblibě krále Václava IV. Jsa věrným přítelem a následovníkem Mistra Jana Husi, přiměl krále k tomu, že dovolí kališníkům, jimž kaple Betlémská již nepostačovala k shromážděním, spoluužívati některé z pražských kostelů s katolíky. Když později žádali Pražané o trvalé

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Habart Lopata
  Dříve nežli obšťastnil jihočeský kraj, působil tento loupežný rytíř na svém hradě Lopatě u Šťáhlav na Plzeňsku. Měl tam na nepřístupné křemencové skále skryté v lesích neveliký, ale pevný hrádek – pravé dravčí hnízdo. Z něho se vydával se svými loupeživými společníky na plen do okolí, zajímal stáda nenáviděných husitských zemanů, ničil jejich majetek a olupoval i formanské vozy na silnicích. S kořistí zmizel pak v lesích a oddával se se svou

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Zlatá husa
  Ještě po letech, když hrad Hus již dávno zarostl mechem, chodili sem lidé chtiví bohatství a hledali v rozvalinách poklady. Bájilo se o Husi, že loupežníci ukryli uloupené peníze a skvosty ve skrýších, jež pak zřítivší se zdivo zasypalo. Někteří tu kopali po celé týdny a zpřevraceli kdejaký kámen, jiní sem chodili s kouzelnými proutky a zlatými kuličkami, které prý samy dovedou člověka v místa, kde se skrývá poklad. Nenašli nic, co by mělo

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Bludný kořen
  Tak jako jinde v šumavských lesích, i v okolí hradu Husi roste bludný kořen, jenž se stává osudným tomu, kdo jej nevědomky překročí. Uhlíř Soucha, který měl chatrč v lesích u Cudrovic nedaleko Blanice, vypravil se do kostela na „hrubou“ mši svatou. Bylo to o Všech svatých za mlhavého, sychravého dne. Když se vracel domů, bylo již dávno odzvoněno poledne, neboť se pozdržel v hospodě se známými. Cesty byly rozbředlé, pěšiny kluzké. Soucha

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Setkání po letech
  V knize „Čas hradů v Čechách“ (2. díl, autoři Milan Mysliveček, Ludmila Koubová, Františka Vrbenská, Horizont, Praha 1995) je zaznamenán příběh židovské dívky, která pobývala na Prachaticku s matkou před emigrací do Anglie v roce 1938. Chodívala často na Hus a jednou ji na zpáteční cestě svezl forman, se kterým jímavě pohovořila o životě. Tak potkala samotného pana Mikuláše z Husi … (bez komentáře)
  Random, 16.1. 2003
  O loupeživém Habartovi Lopatovi
  Ukrytý v hlubokých šumavských hvozdech stával na skalnatém ostrohu v ohbí řeky Blanice pevný a nedobytný hrad Hus, určen ke střežení Zlaté stezky. Po ní se do Čech od pradávna dopravovala sůl a zpět do Němec pak zlato na její nákup. Proto se zvala Zlatou. Jak šel čas, význam hradů opadal a i Hus se stal opuštěným. Ne však na dlouho. Jako své sídlo si jej vybral loupeživý rytíř Habart Lopata a tak se význam Husi obrátil. Na místo střežení stezky

  Jan Vávra, volně na motiv Pověstí českých hradů a zámků Josefa Pavla, 16.5. 2003

  popis

  Na místě je varování před nebezpečími, která na rozkotlaných skalních chodníčcích na hradě číhají na neopatrné návštěvníky. Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku upozorňuje také na specificky zachovalý vstup do hradních sklepů. V publikaci najdete i popis cesty na hrad, nejjednodušší je po značené cestě z Volar (z jihu) nebo od Kříšťanovického rybníka (ze severu). Co jsem z hradu viděl? Je třeba říci, že v našich časech Hus dobýval a úspěšně

  Random, 20.12. 2002
  Severním směrem od hradu Hus ve vzdálenosti cca 200–400 m jsou do dnešní doby patrné terénní práce, které mají spojitost s obléháním. Návštěvník se na toto místo dostane po lesní cestě, která ústí mírně vlevo /hrad za zády/ do hradního příkopu. Protože zatím zde nebyl proveden žádný výzkum, uváděl jsem u fotografií velitelské stanoviště v uvozovkách z důvodu, že by to mohlo být také postavení pro prak, napovídalo by tomu množství volně se

  Bohumil Toms , 30.10. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Prachatice  (PT)
  Křišťanovice