Římskokatolický pozdně barokní farní kostel sv. Petra a Pavla vznikl v l. 1770-1780 přestavbou staršího kostelíka z 1. pol. 13. stol. Při příležitosti stého výročí dokončení byl zrekonstruován a znovu v l. 1971-1974. Součástí areálu je fara, jejíž podoba je výsledkem přestavby z 2. pol. 18. stol.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 07/2016
Graficke pismenko Obec Pruské se nachází na západním Slovensku v oblasti Bielych Karpat na pravém břehu řeky Váh, asi 4 km od okresního města Ilava. K nejvýznamnějším stavbám obce patří původně renesanční opevněný kaštěl (typ zámku) a římskokatolický pozdně barokní farní kostel sv. Petra a Pavla (č. p. 382) s farou (č .p. 381) stojící v centru u hlavní silnice. Před kostelem je pro osvěžení v letních měsících v provozu zajímavý rozprašovač vody.
Luděk Vláčil, 18.12. 2016

  historie

  První kostelík měl na tomto místě vzniknout již v roce 1221, což má dokládat letopočet vyrytý na kameni hlavního oltáře. V roce 1334 se v Pruském zmiňuje i fara. V 2. polovině 17. století byla u kostelíka postavena nová budova fary, která někdy po roce 1760 získala barokní podobu. Časem přestala velikost kostelíka dostačovat narůstajícímu počtu farníků a bylo rozhodnuto o vybudování většího. V roce 1769 došlo k částečnému zboření kostela a

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.obecpruske.sk, http://krizom-krazom.eu a další, 4.9. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Slovensko
  Trenčiansky
   Ilava  ( IL )