Staré šance

Alte šance, šance Pod Valmi
Renesanční pevnost postavená těšínským knížetem Václavem III. Adamem v r. 1578. Šance typu větší reduty se dvěma bastiony se nacházejí v kopcích 2 km jv od známé pevnosti v Mostech u Jablunkova. Objekt se v současnosti nachází na území Slovenska.
Hlavní obrázek místa
Příkop mezi oběma bastiony
pohled od východu k západu
© Jan P. Štěpánek 2005
Graficke pismenko Lokalita Starých šancí – mezi odborníky označovanými jejich původním názvem jako Alte schanze - se nachází poblíže kóty 634 m s místním označením Pod Valmi, přesně 1 km vzdušnou čarou jjv od hraničního přechodu Mosty u Jablunkova a 950 m jvv od osady a vrcholu Dejůvka (kóta 637) na česko-slovenské hranici, od níž vede kolem šancí místní panelová cesta do slovenského Svrčinovce. Šance samotné zaujaly vrcholek nenápadného vršku, jež se zvedá po levé straně této panelové cesty. Skutečnost, že se důležitá „česká“ pevnost vybudovaná na obranu proti hrozícím tureckým nájezdům a nájezdům vzbouřenců z nepřátelských Uher, čili Horního Uherska (dnešní Slovensko), ...
Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 16.8. 2006

  historie

  Popis šancí
  Stavba šancí je orientována přesně ve směru sever-jih. Tvarem se šance blíží čtverci o stranách přibližně 50 x 50 m se dvěma čtyřúhelnými bastiony vystupujícími z obvodu jižní strany, tvořících tzv. kleště. Právě mezi těmito bastiony lze dle vyobrazení pevnosti na starých mapách očekávat vstup do šancí. Tato jižní strana s oběma bastiony je nejzachovalejší z celé lokality. Právě kolem této strany se nejlépe zachoval i příkop s pravidelným valem.

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 16.8. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  pevnost, bunkr
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Slovensko
  Žilinský