Město Krnov bylo opevněno již od 2. pol. 13. stol. Opevnění doplňovaly 3 brány. Kolem r. 1529 zesíleno. 1669 Krnov barokně opevněn. Dochovány krátké úseky u zámku a tzv. Švédská zeď.
Hlavní obrázek místa
Švédská zeď
© Jan P. Štěpánek 11/2006
Graficke pismenko Do dnešních časů se z krnovského opevnění vybudovaného již v polovině 13. století nedochovalo příliš hodně. Hradby se v krátkých úsecích zachovaly ve zbytcích mezi zámkem a budovami Karnoly na tzv. Říčním okruhu (ulice Na hradbách) a mezi zahradou hotelu Morava (minoritským klášterem) a synagogou. Z bývalé bastionové linie opevnění zrušené již koncem 18. století se nedochovalo nic. V terénu jde rozeznat jen její bývalý průběh, zejména na severní a severozápadní straně města v podobě okružní ulice kolem městských sadů. Nejvýraznější částí krnovských hradeb je tzv. Švédská zeď západně od farního kostela sv. Martina a severně od zámku. ...
Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000, 19.11. 2006

  historie

  Historie krnovských hradeb
  Město Krnov bylo opevněno již ve 2. polovině 13. století, je tedy zřejmé, že jeho hradby jsou velmi staré. Město mělo tři brány: na západě tzv. Horní, na severovýchodě tzv. Hlubčickou a na jihovýchodě tzv. Opavskou bránu. V roce 1474 byl Krnov dobyt Uhry, a proto bylo v roce 1529 opevnění města výrazně zesíleno, jelikož hrozilo nebezpečí vpádu Turků. Tehdy, pokud však ne již dříve, vznikly před branami barbakány, patrné ještě na mapě

  Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000, 19.11. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  ostatní
  brána, opevnění
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Bruntál  (BR)
  Krnov