Reliéfní zbytky tvrze zvané Volenov, asi z poslední třetiny 13. století, zanikla spolu se stejnojmennou vsí pravděpodobně již v první třetině století následujícího.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na jádro tvrze od severovýchodu
© Roman Řezáč 03/2020
Graficke pismenko Z doby existence vsi a tvrze se nám nedochovaly žádné zprávy, po Volenovu se nikdo nepsal, tvrz se v pramenech nejmenuje a můžeme tak pouze určit poměrně přesně rozmezí, kdy mohla být ves založena a tedy zároveň dobu, kdy mohla vzniknout tvrz a také pravděpodobné důvody a dobu jejich zániku. Níže uvedené hypotézy, tedy ty, které nepodkládám v textu písemnými prameny, jsou jen možnou alternativou, která mně, jako člověku majícího středověk jako koníček, připadá nejpravděpodobnější. Nejzazší a tedy základní údaj nám dává tzv. Vizovická listina Smila ze Střílek z 21. srpna 1261. Z této listiny plyne, že Smil ze Střílek, kastelán brumovský, ...
Roman Řezáč archiv, Dvorský 1914, Nekuda 1982, Plaček 2002, Šebánek (?), Martínková 2013, Lapáček 2018, MZA, www.mestovizovice.cz, NiKM, 20.3. 2020

  popis

  Tvrziště se nachází se na nenápadné, přibližně pravoúhlé skalnaté terase, asi 400 m jižně od dvora Volenov, v záhybu poměrně vydatného potoka zvaného Hradecký járek, pramenícího nedaleko pod Studeným vrchem. Místo tvrze je obklopeno oplocenými ovocnými sady, nicméně samo o sobě je volně přístupné, buď trasou pro křováky, tj. od silnice od dvora Volenov směrem na Nivnici proti proudu potoka (ale zase projdete kolem chráněného památného stromu pod

  Roman Řezáč, 20.3. 2020
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Uherské Hradiště  (UH)