Mohutná, asi 6 metrů vysoká zděná barokní boží muka na umělém pahorku. Jejich stáří není doloženo, pochází snad z druhé poloviny 17. století či počátku 18. století. Památkově chráněna od roku 1958, pro svou krajinotvornou hodnotu byla v roce 2016 neúspěšně navržena na národní kulturní památku.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 04/2013
Graficke pismenko Boží muka nejsou spolehlivě datována, na mapě jsou zaznamenána až v roce 1828, nicméně památkáři je řadí do konce 17. století (dle původního evidenčního listu kulturní památky) či do 18. století (dle Památkového katalogu). Na svých pozemcích ji patrně postavil rod Wratislavů. Jedná se o válcový sloupek s odstupňovanou patou na téměř krychlovém soklu. Na vrcholu je hranolová kaplička, s mělkými nikami na všech stranách a stanovou stříškou s dvouramenným kovaným jetelovým kutým křížkem. V nikách jsou novodobé obrázky světců. Pro svoji krajinotvornou hodnotu byla navržena Jihočeským krajem, spolu s dalšími 19 drobnými sakrálními stavbami, na národní kulturní památku.
Milan Caha (zdroj: https://pamatkovykatalog.cz), 24.11. 2019
  sakrální památky
  křížek, boží muka
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Tábor  (TA)
  Dírná