Kostel sv. Michaela se zmiňuje v l. 1508 a 1664. Současná barokní stavba vznikla v l. 1693-94, přestavěna byla r. 1785 (věž), ve druhé pol. 19. stol. a naposledy v l. 1969-70. V interiéru vyniká renesanční kamenná křtitelnice z konce 16. stol. a tři rokokové vyřezávané oltáře z 2. pol. 18. stol.
Hlavní obrázek místa
© František Kinař, 08/2013
Gniewoszów je vesnice v česko-polském pohraničí, administrativně patří k městu Międzylesie.
http://cs.wikipedia.org, 28.8. 2013

  historie

  Filiální kostel sv. Michala je zmiňován v letech 1508 a 1664. Současná barokní stavba vznikla v letech 1693-94, přestavěna byla roku 1785 (věž), ve druhé polovině 19. století a naposledy v letech 1969-70. Kostel je orientovaná zděná jednolodní stavba s neodsazeným trojboce zakončeným presbytářem, k němuž je od severu přistavěna sakristie a od jihu kruchta. V ose západního průčelí stojí hranolová věž zakončená cibulí. Loď je plochostropá,

  Zany podle Józef Pilch: Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Arkady, Warszawa, 2005, 13.11. 2013
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Polsko
  dolnośląskie