Nepatrné terénní náznaky tří renesančních pevností - šancí - kolem vrcholu Kepma nad Bukovcem, vybudovaných v 16. století na obranu proti Turkům.
Hlavní obrázek místa
Severní cíp šancí č. 1
© Jan P. Štěpánek 2005
Graficke pismenko Vesnice Bukovec na Těšínsku je v mnohé literatuře často správně spojována v souvislosti s objekty několika drobných renesančně – barokních pevnůstek, tzv. šancí. Vedle samostatně popsaných šancích, tzv. Sušanských šancí, které se do současnosti dochovaly až v neuvěřitelně zachovalé podobě, zde však existovaly a částečně i existují „jedny“ šance. Těmi jsou tři objekty rozmístěné kolem vrcholu zvaného Kempa (571,3 m. n. m.). Právě o vrcholu Kempy se v mnohé literatuře často mluví jako o místě šancí, nikdo však doposud nepopsal, jak přesně tyto objekty vypadají, a kde jsou umístěny. Mě a mým kolegům se však podařilo zjistit, že ...
Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 19.6. 2006

  historie

  Ves byla založena těšínským knížetem Kazimírem 1353. Osada měla sloužit od svého počátku jako hospodářské zázemí pro zdejší strážnici, jejímž úkolem bylo střežit jihovýchodní území těšínského knížectví. Fojtu Grosovi bylo uděleno právo postavit na říčce Olze mlýn, otevřít krčmu a jatka a také provozovat kovářské řemeslo. Pozdějšími fojty byl rod Bieleszů, kteří jsou zde zmiňováni od 16. století. Tento rod později vystřídala rodina Cmielů

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 19.6. 2006
  Šance na Kempě č.1
  Šance 1 – Místo se nachází do 100 m na západ pod vrcholem Kempa. Šance jsou dnes tvořeny pomyslnou trojúhelnou plochou 75 x 85 x 30 m, která je „přilepena“ na klesající svah do centra Bukovce. Delší stranou jsou obráceny k obci, kratší kopíruje svážnici pole a nejkratší strana je spojnicí dnes nejzachovalejších konců výše jmenovaných delších částí. Od stoupající plochy pole k vrcholu Kempy je lokalita oddělena nenápadným příkopem. Strana

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 19.6. 2006
  Šance na Kempě č.2
  Šance 2 – Místo se nachází kousek od Šancí 1, cca 100-150 m. Jedná se opět o zcela nenápadnou lokalitu, podobně jako Šance 1 velmi střelou zemědělskou činností. Šance opět vystupují ze svahu Kempy, tentokrát na severozápadní straně svahu, ve stejné výškové úrovni jako Šance 1. Tentokrát se jedná o místo podobné širokému rovnoramennému trojúhelníku, bastionu, vystupujícímu ze svahu, jehož dvě vystupující strany mají délky každá cca 30 – 40 m.

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 19.6. 2006
  Šance na Kempě č.3
  Šance 3 – Třetí šance pod vrcholem Kempa se nacházejí severně pod tímto vrcholem. Tentokrát o něco málo níže než předchozí dvoje šance. Vzdálenost k Šancím 2 je asi 150 m. Lokalita je tvořena obdélníkovou teráskou ve svahu délky cca 40-50 m se znatelnými oběma nárožími. Pod náspem šancí, který je vysoký cca 4-5 m, je doposud lehce patrný průběh příkopu táhnoucího se podél celé delší severní strany. Rovná plocha šancí nese orané pole, díky němuž

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 19.6. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  pevnost, bunkr
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Bukovec